سپاه برای حضور بیشتر در اقتصاد قرارگاه جدیدی احداث میکند

0
1010

رمضان شریف، مسئول روابط عمومی سپاه اعلام کرده که قرارگاهی تحت عنوان “قرارگاه پیشرفت و آبادانی” توسط سپاه پاسداران  تشکیل خواهد شد.

به گزارش روژ کورد به نقل از  خبرگزاری تسنیم، رمضان شریف، مسئول روابط عمومی کل و سخنگوی سپاه ضمن  اعلام خبر تشکیل و راه اندازی “قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه” گفت: “این اقدام در راستای تحقق تدابیر و فرامین مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در امر سازندگی، عمران، آبادانی، خدمت رسانی و محرومیت زدایی در مناطق دورافتاده و محروم کشور و نیز برقراری امنیت پایدار مردمی، بسترسازی خدمت رسانی بیشتر نظام و استفاده حداکثری از ظرفیتهای استانها صورت گرفت”.

سخنگوی سپاه پاسداران دلیل تشکیل این قرارگاه جدید را  “پیشرفت و آبادانی مناطق محروم  و دور افتاده کشور” خواند.

رمضان شریف همچنین اعلام کرد که این قرارگاه در زمینه  فرهنگی و  سلامت نیز دخالت خواهد کرد.

مسئول روابط عمومی کل سپاه همچنین اعلام کرد که این قرارگاه در استانهای محرم تشکیل میشود.

روژ کورد در گفتگو با علی اسماعیل نژاد فعال سیاسی کورد دلیل صدور دستور چنین تشکلی را جویا شد اسماعیل نژاد در این زمینه گفت : “عدم وجود نفوذ سپاه پاسداران  در استان‌های حاشیه ایران که در ادبیات رسمی به استانهای محرم ، مرزی و گاها دور افتاده ، خوانده میشود مسبب آن شده است که سپاه پاسداران در تلاش باشد برای نفوذ بیشتر  در این استانها اقدام به سرمایه‌گذاری اقتصادی کند”.

وی در این زمینه همچنین تبیین کرد : “سپاه در شرایط کنونی در تلاش است که به عنوان یک جریان سیاسی هم مطرح باشد شما اگر آمارهای دولتی انتخاباتهای انجام شده در جمهوری اسلامی را بررسی کنید، به این نتیجه میرسید که سپاه پاسداران در استانهای که استان حاشیه و یا محروم ایران خوانده میشوند کمترین نماینده را به مجلس فرستاده و همچنین کاندیداهای سپاه کمترین  رای را در انتخابات ریاست جمهوریها از این مناطق داشته‌اند پس در عمل سپاه از این طریق میخواهد نفوذ بیشتری داشتە باشد و تا این نفوذ را در زمینه سیاسی استفاده کند”.

اسماعیل نژاد در ادامه همچنین گفت: در آنچه فرمان تشکیل قرارگاه آبادانی خوانده شده است رمضان شریف یکی از دلیل‌ها صدور این فرمان را مسئله “امنیت پایدار” میخواند این موضوع نشاندهند آن است که جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده است تنها از طریق سرکوب نمی‌تواند، مطالبات و خواسته‌های حقوقی مناطق حاشیه ایران که مطالباتی ملی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هستند را نادیده بگیرد و در عمل میخواهد از کانال سپاه پاسداران و با نظارات این ارگان امنیتی_نظامی بخشی از مطالبات اقتصادی این مناطق را در راستا کاهش مطالبات سیاسی تامین کند.

اسماعیل نژاد در جواب اینکه آیا این رفتار سپاه میتواند به نفع مردم باشد گفت:

ببیند مسئله تغییر نکرده است قبلا به دلایل امنیتی از سرمایه‌گذاری در مناطق حاشیه ایران که حال مناطق محرم خوانده میشوند جلوگیری میشود و حال به دلایل امنیتی سرمایه‌گذاری در این مناطق  را به بخش امنیتی_نظامی سپرده‌اند در شرایط کنونی نه تنها وضعیت بهتر نخواهد شد بلکه  باتوجه به تجربه نوع و رفتار سرمایه‌گذاری اقتصادی سپاه پاسداران در مناطق دیگر ایران  انتظار آن میرود بخش خصوصی اقتصاد مناطق حاشیه ایران به دو دلیل ١: ترس از حضور یک ارگان امنیتی در زمینه اقتصاد ٢: تصاحب بخش‌های پردرآمد توسط سپاه  با چالش جدی روبرو شود و پس در عمل باید گفت سپاه آمد باید بخش خصوصی که در شرایط کنونی سرمایه‌گذاری اصلی حاشیه ایران است برود.

اسماعیل نژاد در زمینه حضور ارگان امنیتی _نظامی در اقتصاد مناطق حاشیه ایران گفت: در مناطق حاشیه ایران نگاه امنیتی حاکمیت که این نگاه مختص به حکومت جمهوری اسلامی هم نیست، باعث شده است که مردم این مناطق به متهمان بلاقوه دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی تبدیل شوند در چنین شرایطی سپاه پاسداران براحتی میتواند رقیبهای اقتصادی خود را با تشکیل یک پرونده امنیتی حذف کند. پس در عمل حضور سپاه در اقتصاد استانهای حاشیه ایران به منزله حذف بخش خصوصی و همچین تصاحب و تسخیر اقتصاد این مناطق است نه توسعه اقتصاد این مناطق

در مورد سرمایه‌گذاری احتمالی در کردستان شرقی توسط سپاه پاسداران ، اسماعیل نژاد گفت:  سپاه از سال ۵٩ به بعد تلاش کرده است حضور متفاوت در کوردستان داشته باشد اما در زمینه اقتصاد بیشتر در دو زمینه اقتصاد سیاه یعنی صادرات و واردات از مرزهای کوردستان به شیوه قاچا‌غ و همچنین سرمایه‌گذاری در زمینه آب و سد سازی محرزترین حضور سپاه در اقتصاد کوردستان در چند دهه گذشته بوده است.

اسماعیل نژاد در گفتگو با روژ کورد گفت: انتظار میرود کما فی السابق سپاه در کوردستان همچنان در دو زمینه فوق حضور پررنگ داشته باشد و البته با توجه به دلیل پتانسیل بالای سرمایه‌گذاری در زمینه‌  آب و تولید مواد غذایی در کوردستان احتمال دارد که این زمینه  بیشترین جذابیت را برای بخش اقتصادی سپاه پاسداران در کوردستان داشته باشد.

درمورد فعالیت‌ها فرهنگی سپاه که رمضان شریف یکی از دلایل تشکیل این قرارگاه را فعالیت فرهنگی خوانده است اسماعیل نژاد گفت: البته سپاه قبلا هم بخش یا ارگانی به عنوان فعالیت فرهنگی سپاه پاسداران داشته است این بخش پس از جریانات سال ١٣٨٨ فعالیتش بیشتر شد بخش مذکور در کوردستان بیشتر در زمینه رسانه‌ای فعالیت داشته و و چندین روزنامه و خبرگزاری اینترنتی توسط بخش فرهنگی سپاه در کوردستان احداث شده است انتظار آن میرود در زمینه فرهنگی این قرارگاه جدید کما فی السابق عمل کند و رسانه‌های موجود را تقویت کند مشخص است که سپاه برنامه‌های فرهنگی  تحت عنوان “راهیان نور” و “اردوهای دانش آموز بسیجی” سالیانه در کوردستان برگزار می‌کند که با اقبال عمومی روبرو نشده است.

در مورد زمینه سلامت اسماعیل نژاد گفت: یکی از سیاستهای نفوذ در عام مردم توسط سپاه پاسداران احداث درمانگاههای پزشکی است این سیاست سپاه در کشورهای منطقه خصوصا عراق و لبنان به کرارت استفاده شده است در شرایط کنونی مناطق حاشیه ایران با چالش‌های اساسی در زمینه درمان ، بهداشت و سلامت روبرو هستند سپاه این مسئله را درک کرده است و انتظار آن میرود عدم سرمایه‌گذاری دولت در زمینه سلامت در مناطق حاشیه ایران توسط سپاه به عنوان فرصتی برای نفوذ در بین مردم تبدیل شود و در شهرهای مختلف اقدام به احداث درمانگاههای بکند البته بحران سلامت در مناطق حآشیه ایران بسیار وسیعتر از این است که با چند درمانگاه امید به بهبود بخش سلامت داشته باشیم اما هدف سپاه هم بهبود در این بخش نیست بلکه بکارگیری یک محرومیت برای نفوذ بیشتر در بین مردم است.

نظرات