سوئد درخواست ایالات متحده برای جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد را در مورد نارضایتیهای ایران رد می کند.

0
1861

این روزها، ماهیت اصلی کشورها بیش از پیش مشخص می شود. کشورهای دمکراتیکی که بخاطر منافع اقتصادی، سرکوب مردم در ایران را انکار می کنند و یا علیه آن سکوت برمی گزینند.

روژی کورد: وزیر امور خارجه سوئد درخواست نیکی هیلی برای جلسه اضطراری در شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اعتراضات اخیر در ایران، رد کرد و گفت که راه های دیگری برای پیگیری این مسئله وجود دارد.

مارگوت واسلستروم، وزیر امور خارجه سوئد، در بیانیه ای در مورد ناآرامی های اخیر در ایران، گفت که او پیشنهاد آمریکا را در باره آوردن پرونده ایران به شورای امنیت را رد کرد.

واسلستروم اشاره کرد که دولت او بر وضعیت داخلی ایران نظارت می‌کند، و در ادامه گفت: «شورای امنیت سازمان ملل مسئولیت مسائل مربوط به امنیت و صلح بین المللی است، در عین حال راه های دیگری برای مقابله با وضعیت فعلی در ایران وجود دارد.

سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد، نیکی هیلی برای شورش ها در ایران با شورای امنیت سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر دیدار های اضطراری داشت.

کشور سوئد، طی دو سال اخیر، روابط جدیدی را با جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده است.

این کشور که به دمکراسی و حقوق بشر مشهور است، طی دو سال گذشته موارد متعددی از پناهجویان سیاسی کورد را به بهانه های مختلفی از کشورش اخراج و یا دیپورت نموده است.

هیات سوئدی که هیئت پانزده نفری بود و  یازده نفر از آنان زن بودند نیز همگی علیرغم اینکه چهره های فیمینست و مدعی حقوق زن بودند، روسری به سر کردند.

تصاویر این سیاستمداران زن سوئدی نشان داد، آنها، به استثای چند مراسم داخل سفارت سوئد در تهران، تا حدودی در تمام مدتی که در ایران بودند از روسری استفاده کرده بودند.

این در حالی بود که انجمن قلم سوئی، قبلا طی بیانیه ای از هیات سوئدی خواسته بود تا در این به طرح نقض حقوق بشر در ایران بپردازد.

یان بیورک لوند، رهبر حزب لیبرال مخالف دولت این کشور در گفتگو با نشریه افتونبلیدت، گفت، روسری نماد سرکوب زنان در ایران است و دولت سوئد باید از دولت ایران می خواست که اعضای زن هیئت سوئد از آن معاف کند.

نظرات