سهم اندک استان سنندج از تسهیلات بانکی ایران

0
166

روژی کورد:
طبق جدول آماری بانک مرکزی ایران استان تهران بیشترین میزان تسهیلات بانکی و استان سنندج در رده ششم، کمترین میزان تسهیلات بانکی را بخود اختصاص داده است.
تهیە و تنظیم : تواری کوردستان Tawari kurdistan

آمار بانک مرکزی نشان می دهد, ۶۴.۹ درصد مجموع تسهیلات پرداختی توسط شبکه بانکی کشور مربوط به استان تهران و ۳۵.۱ درصد باقیمانده به سایر استان‌ها تعلق گرفته است.
استان تهران با ۱۰ هزار و ۱۵۷ هزار میلیارد ریال, استان‌های اصفهان با ۵۷۱ هزار میلیارد ریال و استان خراسان رضوی با ۴۷۹ هزار میلیارد ریال در رده های اول تا سوم بیشترین دریافت کننده تسهیلات بانکی قرار گرفته اند.
استان کهگیلویه و بویراحمد با مبلغ ۵۳ هزار میلیار ریال , استان ایلام با ۵۹ هزار میلیارد ریال,استان خراسان جنوبی با ۶۳ هزار میلیارد ریال, استان خراسان شمالی با ۶۵ هزار میلیارد ریال، سیستان و بلوچستان با ۷۸ هزار میلیارد ریال واستان  سنندج  با ۸۴ هزار میلیارد ریال در رده های اول تا ششم کمترین دریافت کننده تسهیلات بانکی قرار گرفته اند.
به خاطر فقر و وضعیت دردناک اقتصادی شمار زیادی از ساکنان شرق کردستان (کردستان ایران) به دیگر استان‌های کشور مهاجرت می کنند. یا به اقلیم کردستان عراق روی آورده اند.”استان های ایلام، کرمانشاه، کردستان و بخش کردنشین ارومیه، پس از جنگ (ایران و عراق) تاکنون به دلیل عدم سرمایه‌گذاری با معضل بیکاری مواجه بوده اند”.
حتی به گفته خود مقامهای رژیم حاکم بر ایران استان سنندج بیشترین آمار دست فروشان را در ایران دارد. این آمار را تنها برای شهر سنندج به بیش از سه هزار نفر اعلام نموده اند.
متاسفانه عدم گزینش و استخدام جوانان کرد در ادارات نیز یکی از موانع اصلی توسعه منطقه است. حدود 100 هزار نفر به همین دلیل در سال های اخیر تنها از استان سنندج مهاجرت کرده اند. به علت فقر موجود رشد جمعیت این استان، حدود 0.1 درصد از میانگین ایران کمتر است. تمام این مسائل باعث افزایش میزان فساد، طلاق، اعتیاد و معضلات دیگر در منطقه شده است”.

نظرات