سنندج: فضای شهر کاملا حکومت نظامی است

0
1151

روژی کورد: بنا بر گزارش خبرنگار روژی کورد از سنندج، از صبح امروز پنج شنبه ۱۶ شهریورماه ۱۳۹۶ شمسی، فضای این شهر کاملا نظامی شده است.

بنا بر این گزارش، اکنون تعداد فراوانی نیروی نظامی و ماشینهای نظامی در این شهر مستقر شده است.

شمار نیروهای رژیم ایران به ویژه در میدان اقبال این شهر به وفور دیده می شود و جوی امنیتی را بر فضای این شهر حاکم کرده است.

شماری از فعالین مدنی و مردم عادی این شهرستان، به نشانه نارضایتی از کشتار کولبران و جهت حمایت از مردم شهرستان بانه، اکنون در ابن شهر گرد آمده و نارضایتی مدنی وسیعی را تشکیل داده اند.

ده تن از فعالیین حقوق بشر کورد و از جمله محمدصدیق کبودوند، پدر حقوق بشر کوردستان نیز، طی بیانیه ای، اعتصاب غذای خود در اعتراض با حمله به مردم مدنی و کشتار کولبران را اعلام داشته اند.

طی سه روز گذشته، پخش مستقیم برنامه شبکه اول ایران نیز که از شهرستان سنندج و از دانشگاه کوردستان برنامه پخش می نمود، متوقف شده است.

بنظر می رسد پخش این برنامه زنده و نیز استقرار حکومت نظامی در این شهر، از بیم شروع شدن نارضایتی عمومی و اعتصاب شهروندان سنندجی در پی کشته شدن کولبران کورد و حمله به ناراضیان مدنی معترض در شهر بانه، صورت گرفته باشد.

روز سه شنبه ۱۴ شهریورماه ۱۳۹۶ شمسی، شهر بانه در اعتراض به کشتار کولبران و به ویژه دو کولبر کشته شده روز گذشته به حالت اعتصاب کامل درآمد.

مردم این شهر، بنا بر فراخوان فعالین مدنی، امروز دست به اعتصاب مدنی و آرام زدند.

در مقابله با این اعتصاب عمومی و پویا، بجای پاسخگویی، نیروهای رژیم این شهر را به حالت محاصره نظامی و حکومت نظامی کامل دراوردند.

در پی حمله خشونت بار نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی و لباس شخصی در بانه به مردم این شهر، ۱۱ نفر به شدت مجروح و چندین تن نیز دستگیر شده اند.

فعالین مدنی کورد، در نظر دارند تا شهرهای دیگر کوردستان در ایران را  نیز با این نارضایتهای همراه کنند. از اینرو طی چند روز گذشته، شهرهای مریوان و سقز و سنندج، جوی امنیتی به خود گرفته اند. گزارشهایی نیز از وجود نیروهای لباس شخصی در برخی از شهرها و به ویژه در مهاباد و اشنویه به مرکز روژی کورد ارسال شده است.

نظرات