سخنی کوتاه با اپوزیسیون

0
330

نوشته: رضا وضعی

درمان مشترک باید آرمان و خواست عاجل همه ی مردم ایران باشد ، که واقعا خواهان درمان درد مشترک هستند .هیچ کس نباید با بزرگ کردن تضادهای فرعی و موضوعاتی که اگر چه مهم هستند ، اما رفع کردنشان  مشروط به رفع درد مشترک است ، باعث بروز اختلافات بی جا در صفوف مردم شود تا حاکمیت از آب گل آلود این اختلافات استفاده ی خودش را ببرد.این انحرافات باعث می شود که درمان مشترک “سرنگونی” درجه ی دوم تلقی و به نفع رژیم تمام شود.وقتی معتقدیم که وجود این رژیم  ، درد مشترک است ؛ طبعا باید سرنگونی کامل این رژیم را هدف قرار دهیم .

جریانات سیاسی و مدعیان مربوطه نمی توانند هم خودشان را معتقد به درد مشترک و درمان مشترک بدانند و هم با این نظام چشمک وچراغ خودشلن را داشته باشند و آن را به بخش های “خوب” و “بد” یا “بد” و “بدتر” تقسیم کنند .کما این که در عمل هم ثابت شده است کل این رژیم ، سر و ته یک کرباسند و نظام باید درکلیت سرنگون شود  .بحث درد مشترک و درمان مشترک ، معیار تشخیص دوست ازدشمنه .بر اساس این بحث ، ما در ایران کنونی با یک جبهه بندی آشکار روبرو هستیم .

دریک طرف این جبهه ، مردم ایران و همه ی طرفداران سرنگونی این رژیم هستند و در طرف دیگر ، جبهه ی دشمن مردم ایران قرار دارد که رژیم دیکتاتوری کنونی و هرکس که خواهان بقای این رژیم است .تنها نیروهایی می توانند در صف مردم ایران برای درمان “درد مشترک” قرار گیرند که خود ، آزادیخواه و حق حاکمیت را حق مردم بدانند. به میزانی که درد مشترک برای ما برجسته باشد و دنبال درمان مشترک باشیم ، به همون میزان از دیکتاتوری دینی فاصله می گیریم و در جبهه ی مردم قرار می گیریم . اکنون راه مشخص است و پیروزی در دسترس . به شرطی که متحد باشیم .

دیکتاتوری ها به خصوص دیکتاتوری دینی حاکم بر ایران ، نمی خواهد که مردم ایران متحد شوند و همواره تلاش کرده و میکند با طرح موضوعات انحرافی ، اتحاد رو از بین ببرد. نتیجتا تنها راه رسیدن به هدف ائتلاف نیروهای مبارز و تشکیل یک جبهه در برابر این رژیم است. امروز کلیت ایران و ایرانی با حکمرانانی چون علی خامنه ای و دار و دسته اش مورد تهدید و انقراض قرار دارد و این بر همگان آشکار است. ذکر مصیبت بس! دست به کار شویم.

نظرات