سازمان های حقوق بشری در زمینە کوردستان خواستار عدم اجرا و لغو حکم زندان زهرا محمدی شد.

0
834

دبیرخانە دفاع از حقوق بشر کوردستان با انتشار بیانیەای خواستار عدەم اجرا و لغو حکم زهرا محمدی مدرس زبان کوردی شذ.

متن این بیانیه:
بیانیه دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
خانم زارا محمدی، عضو انجمن فرهنگی نوژین است، که به کودکان کورد، الفبای زبان مادری و زبان کوردی آموزش میداد. نامبرده پیش از این بازداشت و به ده سال زندان محکوم شده بود، که حکم پنج سال حبس تعزیری برای این معلم زبان کوردی بنا بە اعدام نزدیکانش، اخیراً تائید شدە است.
دبیرخانه سازمان حقوق بشر ضمن ابراز تأسف از تائید حکم حبس برای این دختر خانم آموزشگر زبان کوردی، درخواست عدم اجرا، تجدید نظر مجدد در رای مزبور و لغو حکم زندان برای نامبردە دارد.
تاریخ ١٣ دی ماه ١٤٠٠/ ٣ ژانویه ٢٠٢٢
دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان.

نظرات