زمین خواری و تصاحب اراضی برخی از مناطق سرپل ذهاب از سوی عوامل وابسته به سپاه پاسداران

0
646

روژی کورد : تهیه و تنظیم : امین خواله

بنا به گزارشهای رسیده از اهالی و روستائیان منطقه سرپل ذهاب و دشت ذهاب مدتی است که عوامل وابسته به سپاه پاسداران با توسل به پول یا زور شروع به تصاحب زمینهای آن مناطق نموده اند. این عمل آنها موجب خشم ساکنان آن مناطق قرار گرفته و با مقاومت روستائیان روبرو شده است. در همین رابطه تاکنون تعدادی از اهالی آن مناطق باز داشت شده اند و رژیم با توسل به ایجاد رعب و وحشت قصد دارد وضعیت را در کنترل خود قرار دهد.
دشت ذهاب دشتی است وسیع در شمال غربی شهرستان سرپل ذهاب و به واسته سرسبزی و طراوتی که دارد در آن منطقه معروف است.
تصاحب این زمینها در حالی صورت گرفته است که برخی از این زمینها، زمین کشاورزی ساکنان آن مناطق میباشد.

نظرات