رها سازی آب سدهای بلوچستان با مدیریت سپاه ضدمردمی

0
884

محمد کریم بلوچ :

سدهایی که  بررودخانه های بلوچستان احداث شده اند و قرار بود مشکل کم آبی  را برطرف کنند سالهاست با مدیریت سپاه تروریستی و دخالت مستقیم افراد فاقد صلاحیت بلای جان و مال ملت بلوچ شده اند۰سدهای خاکی و بتونی بلوچستان و آبهای ذخیره شده پشت آنها همانند بمبهای ساعتی هستند که زمان و شدت انفجار آنرا سپاه مافیایی و فرقه خامنه ای تعیین می کنند۰ نا گفته نماند که  درخشکسالی ها سپاه  بلوچ ستیز  و افراد فاقد صلاحیت ترجیح دادند تا میلیونها مترمکعب آب ذخیره شده پشت سدهای بلوچستان تبخیرشوند اما به  روستاهای کم آب، مزارع کشاورزی، باغهای میوه و مردم بلوچ نرسد۰درهفته گذشته همزمان با بارندگیهای شدید حجم عظیمی از آب ذخیره شده پشت  پنج سد بلوچستان بوسیله گجر رها شد۰  در نتیجه حجم آبی که به طرف دشتیاری، زرّآباد، لیردپ، گابریک، جاشک و مناطق ساحلی در مدتی کوتاه سرازیر شد چندین برابر سیلابهای طبیعی بود۰ رها کردن آب ذخیره شده پشت سدهای پیشِّن، زیردان، هیرآباد، شئے کلَّگ و جگین  به دستور گجر و نظارت مستقیم  سپاه ضدمردمی فاجعه ای بزرگ به بار آورد و خسارات جبران ناپذیری به صدها روستا، مزارع و باغهای جنوب بلوچستان وارد کرد۰
سد پیشِّن سد پیشِّن بر روی رودخانه سرباز در حوالی شهر پیشِّن بنا شده است۰ ظرفیت این سد در واقع ۱۷۵ میلیون  مترمکعب بود که در سال ۱۳۹۶ ه۰ش۰  با دخالت مستقیم سپاه  و مافیای سدسازی رژیم به۲۵۰   میلیون متر مکعب افزایش داده شد۰
 در تابستان سال جاری ظرفیت سد پیشن تکمیل  و سرریز شد۰  یعنی شش ماه پیش آب ذخیره شده در مخزن سد پیشن بیش از ۲۵۰ میلیون متر مکعب بود۰طی شش ماه گذشته سپاه تروریستی عمدا از تخلیه آب سد پیشن جلوگیری کرده است تا اینکه گزارشات هواشناسی دو هفته پیش هشدار دادند که بارانهای بیسابقه در بلوچستان خواهد بارید۰  باز هم فاشیستها بر اساس برنامه تخریبی که داشتند منتظر ماندند و پس از هشدارهای متخصصین  دریچه های آب سد را برای کاهش آب آن باز نکردند تا اینکه بارشهای سنگین هفته گذشته شروع شد و حجم آب ذخیره شده از ۲۵۰ میلیون متر مکعب بیشتر شد۰ در اوج بارندگیها و جاری شدن سیل بطرف جنوب دریچه های سد پیشِّن بدستور فاشیستهای حاکم و با نظارت مستقیم سپاه تروریستی  باز شدند تا خسارات بیشتری به مردم بلوچ وارد شود۰ سد زیرّدانسد زیرّدان با ظرفیت ۲۰۷ میلیون متر مکعب  بر رودخانه کاجه احداث شد اما  با دخالتهای سپاه  به ۲۵۰ میلیون متر مکعب تغییر داده  شده است۰ ظرفیت این سد نیز همانند سد پیشین پس از بارندگیهای تابستان سال جاری تکمیل شد و حتی سرریز نیز شد۰   بارندگیهای هفته گذشته بار دگر حجم آب زیردان را ازظرفیت واقعی آن بیشتر کرد و  دریچه های آن  بدستور سپاه جنایتکار همزمان با سد پیشّن باز شدند۰ رهاسازی  میلیونها متر مکعب آب ذخیره شده  و بارندگیهای شدید  دشتیاری را غرق آب کرد  و هزاران بلوچ بی خانمان شدند۰سد جگین سد جگین بر رودخانه جگین احداث شده است۰  ظرفیت این سد در واقع ۲۵۰میلیون مترمکعب است اما در پی بارشهای اخیر به بیش از ۲۹۰ میلیون مترمکعب رسید (ایرنا ـ شرکت مدیریت منابع آب ایران) ۰ لازم به ذکر علیرغم اخطارجدی هواشنآسان  چند روزپیش ازبارشهای سنگین رژیم فاشیستی و سپاه آگاهانه ترجیح دادند تا منتظر بمانند وحتی مقداری از آب ذخیره شده را  قبل از شدت گرفتن بارندگیها  رها نکنند۰آب سد جگین را نیز همزمان با بارندگیهای شدید رها کردند و درنتیجه مناطقی وسیع از بخش الحاقی به هرمزگان زیر آب رفت۰
سد هیرآبادسد هیرآباد بر رودخانه کشیگ بنا شده است و ظرفیت۲۷ میلیون متر مکعب است۰  ضیآلحق هاشمزهی فرماندار گِه در مصاحبه ای با ایرنا چنین گفت  « سد خیرآباد نیکشهر قبل از بارندگی ها ۲۴ میلیون مترمکعب آب داشته است که در پی بارندگی های ۲۴ ساعت گذشته حجم ۲۷ میلیون و ۳۰۰ هزار مترمکعبی آن اکنون تکمیل  شد۰  ( ۲۲ دیماه ۱۳۹۸)۰آب سد هیرآباد نیز همزمان با بارشهای سنگین هفته گذشته بوسیله قشون گجر رها شد که دهها آبادی و  زرّآباد  زرخیز را غرق آب  کرد۰علاوه بررهاسازی آب از سد های فوق میلیونها متر مکعب  آب سد شئی کلَّگ هم بدستور سپاه تروریستی بطرف جنوب و مناطق ساحلی سرازیر شد۰سپاه تروریستی پاسداران و فاشیستهای حاکم جنوب بلوچستان را غرق آب کردند تا با تخریب آبادیها، روستاها، مزارع، باغهای میوه و خانه های مسکونی مردم بلوچ را ازمناطق زرخیز جنوب به اجبار کوچ دهند و طرح ضدبشری تصرف سواحل مکران را زودترعملی کنند۰سرنگون باد فاشیسم ملی ـ مذهبی حاکم
پیش بسوی آزادی بلوچستان
محمد کریم بلوچ

ژانویه  ۲۰۲۰

نظرات