رئیس ستاد نیروهای مسلح رژیم ایران؛ برجام ثابت کرد که آمریکا قابل اعتماد نیست.

0
739

روژی کورد: محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رژیم جمهوری اسلامی با این ادعا که «آمریکا قابل اعتماد نیست»، بر دشمنی ایران با آمریکا تاکید کرد.

بنا به گزارش خبرگزاریها؛ سرلشکرپاسدار محمدحسین باقری رییس ستاد کل نیروهای مسلح در مجمع سراسری فرماندهان و مسئولین سپاه که روز شنبه در تهران برگزار شد، با بیان اینکه «از سالهای پس از پیروزی انقلاب شاهد بکارگیری ترفندهای مختلف از سوی دشمن برای به زانو در آوردن ملت ایران بوده ایم»، مدعی شد: «نیروی دریایی سپاه پاسداران، ناوهای آمریکایی را خاضع خود کرده و شناورهای تندرو سپاه لرزه بر اندام آنان انداخته اند».

خبرگزاری فارس موسوم به سپاه باسداران گزارش کرد،«اقتداری که امروز با توان نیروهای مسلح به ویژه سپاه پاسداران حاصل شده است تا حدود زیادی دشمن را از مواجهه مستقیم و کلاسیک ما بر حذر داشته و در برآوردهای آنان هزینه جنگ بر فایده غلبه دارد که این از نتایج بازدارندگی دفاعی و اقتدار ما به شمار می رود».

باقری با بیان اینکه «دشمن از طریق عملیات نرم، فعالیت روانی و فرهنگی درصدد تاثیرگذاری بر باور ملت ایران است»، ادامه داد: «دشمن امروز سعی دارد در باور و ذهن مسئولان و مدیران ما نفوذ کند، در صورتی که بتواند در اذهان نخبگان تزلزل ایجاد کرده و رویکرد انقلابی آنها را دچار مخاطره کند توانسته است اهداف خود را محقق کند».

وی همچنین با این ادعا که “امروز آمریکا بزرگترین دشمن انقلاب است”، اسرائیل، انگلیس و عربستان سعودی را نیز از دیگر دشمنان رژیم دانسته و گفت: «دشمن گاهی اهداف خود را از طریق برخی که در ظاهر خود را در جبهه دولت معرفی می کنند دنبال می کند که برخورداری از بصیرت انقلابی و ارزیابی با شاخصهای انقلابی راهکار شناخت دشمن است».

رییس ستاد کل نیروهای مسلح در پایان تاکید کرد:«ارتقای توان موشکی، دریایی، زمینی، بسیج و توانایی هایی که در شکل دهی قدرت بازدارندگی کشور نقش دارند، از جمله روندهایی است که تا به امروز با قوت پیش رفته و همچنان ارتقای این روند ادامه می یابد».

نظرات