رئیس بیمارستان سردشت مرگ سه کولبر کورد را تایید کرد

0
973

طی ریزش بهمن در شب گذشته در روستا بیوارن علیا، رئیس بیمارستان سردشت مرگ سه کولبر  را تایید کرد.

روژی کورد _نیمه شب شنبه ٩ بهمن ١٣٩۵ طی ریزش بهمن جمعی از کولبران سردشتی در زیر بهمن مدفن شدن، بر اساس اعلام “سامان کتابچیان”  رئیس بیمارستان سردشت بعد از این حادثه ٩ نفر، که در این حادثه مصدوم شده‌اند به بیمارستان این شهر انتقال یافته‌اند.

کتابچیان ضمن تایید مرگ سه تن از کولبران گفت: حال دوتن از آنها وخیم و در بخش ویژه تحت مراقبت هستند.

بر اساس گفته شاهدان عینی کسی از تعداد کولبرانی که در ریزش بهمن مدفن شده‌ا‌ند خبر ندارد

به گزارش خبرگزاری زریان اسامی ٩ کولبری که تا صبح یکشنبه ١٠ بهمن به بیمارستان سردشت منتقل شده‌اند بدین شرح است:

١-شیرزادعبدالهی ۲۷ ساله ،ساکن سردشت خ شهید علیپور،فوت شده است

٢-هیواابراهیمی نیا۲۲ ساله ساکن بانه کوی فرهنگیان،فوت شده است

٣-علی محمدنژاد ۱۸ساله ساکن سردشت؛فوت شده است

۴-قاسم محمود خدر۳۱ساله ساکن سردشت،بخش آی سی یو

۵-هیدی ظاهری ۲۴ ساله ساکن سردشت خ پلیس انقلاب،بخش آی سی یو

۶-آریاشیخه_پور ۱۷ساله ساکن سردشت خ کمربندی،بستری بخش داخلی مردان

٧-رزگارعلیزاده ۲۳ ساله ساکن روستای بیوران؛بخش داخلی مردان

٨-جعفراحمدیان ۲۷ سال ،ساکن سردشت شیوه ابراهیم ،بستری در بخش داخلی مردان

٩-غریب علیزاده ۳۷ ساله ساکن سردشت چهارراه فرمانداری ،ترخیص

بیوران علیا روستای با ٢۵٠٠ ساکن در ١۵ کیلومتر شهرستان سردشت در استان ارومیه واقع شده است.

نظرات