در اعتراضات ایران؛ هزاران بازداشت شده تحت شکنجه هستند

0
165

روژی کورد:
شانزده کارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای شدیدالحن به حکومت ایران به علت سرکوب گسترده معترضان در جریان اعتراضات آبان ماه گذشته، انتقاد کرده و گفته‌اند هزاران نفر از بازداشت‌شدگان این ناآرامی‌ها همچنان تحت شکنجه یا بدرفتاری هستند.

در بیانیه این جمع از کارشناسان که روز جمعه، ۲۰ دسامبر، منتشر شده آمده: “گزارش‌ها حاکی از آنند که بازداشت‌شدگان یا تحت شکنجه قرار گرفته‌اند و یا با اقسام بدرفتاری‌های دیگر قرار روبرو هستند تا ناچار به اعترافات اجباری شوند”.
شانزده امضاءکننده این بیانیه همچنین گفته‌اند که بنابر گزارش‌های رسیده به آنها، برخی از بازداشت‌شدگان از دریافت خدمات پزشکی محروم مانده‌اند “حتی خدمات پزشکی برای “جراحاتی که از سوی نیروهای امنیتی” متحمل شده‌اند.
“برخی از آنها در بازداشت‌گاه‌های بسیار متراکم و به طور مختلط با سایر زندانیان نگه‌داری می‌شوند و برخی از آنها حق ارتباط با اعضای خانواده خود را ندارند که این مصداقی از ناپدیدشدن قهری است”.
این گروه از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه خود اظهار نگرانی کرده‌اند که هزاران بازداشت‌شده اعتراضات آبان ماه گذشته از حق برخورداری از یک روند قضایی مناسب و دادگاهی منصفانه محروم بمانند، به ویژه آنهایی که به عنوان “مخالف نظام” شناخته شوند.
“ما از حکومت و سیستم قضایی ایران می‌خواهیم که از اجرای یک روند قضایی منطبق بر حقوق بین‌المللی برای بازداشت‌شدگانی که به ارتکاب جرمی متهم شده‌اند اطمینان یابد؛ به ویژه از این اصل حقوقی که افراد بی گناهند مگر خلاف آن ثابت شود.”
کارشناسان حقوق‌بشر سازمان ملل متحد افرادی هستند که از سوی مقر شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد در ژنو انتخاب می‌شوند تا به این شورا در حقیقت‌یابی و یافتن موارد نقض حقوق بشر کمک کنند.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری ایران؛ دیوید کای، گزارشگر ویژه اشاعه حق آزادی بیان؛ میشا فارست، گزارشگر ویژه وضعیت مدافعان حقوق بشر و ۱۳ کارشناس دیگر حقوق بشر سازمان ملل متحد این بیانیه را امضاء کرده‌اند.

نظرات