دختر هاشمی رفسنجانی: حوله ای که پدرم را با آن به بمارستان بردند آلوده به رادیو اکتیو بود

0
1237

هاشمی رفسنجانی، یار غار علی خامنه ای، کسی که با نقشه سه نفری بهمراه علی خامنه ای و سید احمد خمینی، بیشترین رخدادهای ایران را طی 38 سال گذشته طرحریزی می کرد، کشته شد اما کشته شدن و مرگ وی پایان این قصه نبود، پس از آنکه مدتی پیش، فائزه هاشمی، دختر دیگر هاشمی رفسنجانی اعلام کرده بود که فاطمه، خواهرش و عفت مرعشی، مادرش نیز به مواد رادیواکتیو آلود هستند، اینک، فاطمه، دختر دیگر وی می گوید، حوله‌ای که  هاشمی رفسنجانی را با آن به بیمارستان بردند نیز به رادیواکتیو آلوده بوده است.

روژی کورد: فاطمه هاشمی در گفتگویی که متن آن روز جمعه ۲۱ دی ماه در وبسایت اعتماد آنلاین در ایران منتشر شد، تأکید کرد که چون جواب آزمایش‌ها را ندارند نمی‌توانند برای درمان به پزشک مراجعه کنند. وی در این زمینه گفت: «این گزارشی بود که شورای عالی امنیت ملی داد و چندین بار هم از آن‌ها خواستیم که حداقل برای معالجه اطلاعات به ما بدهند تا بتوانیم به متخصص مراجعه کنیم. برای آن یک سری آزمایش‌های خاصی هست که هر جایی آن را انجام نمی‌دهند و بیشتر هم مکان‌های امنیتی این آزمایش‌ها را انجام می‌دهند و به همین خاطر ما هیچ اقدامی انجام ندادیم.»

سخنان اخیر فاطمه هاشمی رفسنجانی در حالی ایراد می شود که چند روز پیش، برادر وی، یاسر هاشمی،  فرزند دیگر آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی، از ارجاع دوباره پرونده مرگ پدرش به شورای عالی امنیت ملی خبر داده بود. هاشمی به رسانه‌های داخلی ایران گفت این پرونده که بسته شده بود بار دیگر به درخواست حسن روحانی، رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی امنیت ملی در این نهاد عالی کشور گشوده شده است.

دختر بزرگ هاشمی رفسنجانی در پاسخ به این پرسش که چرا آزمایش تنها روی او و مادرش انجام شده، گفت: «فقط از من و مادرم آزمایش گرفتند و ما را اسکن کردند. از ما سوال کردند که چه کسی بیشتر با حاج آقا ارتباط داشته است که گفتیم اول مادرم، بعد پرسیدند که چه کسی رفت و آمد بیشتری داشته که گفتم من. البته من اسم یکی دو نفر دیگر از بچه‌ها را دادم ولی آن‌ها را برای آزمایش نبردند. […] حتی آن روزی که همه خانواده را جمع کردند و گفتند که علاوه بر ادرار، حوله بابا هم آلوده بوده است. این حوله‌ای است که به تنشان بوده و با آن ایشان را به بیمارستان آورده بودند. این موضوع را در آخرین جلسه‌ای که ما را جمع کردند، گزارش دادند.»

فاطمه هاشمی یادآوری کرد که وجود رادیو اکتیو در بدن او و مادرش با پیگیری شورای عالی امنیت ملی و با آزمایش در یک مرکز ویژه انجام شده است. او در این زمینه افزود: «اول یک آزمایش ادرار از بابا داشتند. […] آن‌طوری که خودشان گفتند، روی ادراری که در سوند [پدرم] بوده است آزمایشی انجام دادند. بعد از من خواستند که آزمایش ادرار مادرم را بگیرم و برایشان بفرستم و بعد از خود من خواستند. بعد هم ما را بردند در یک مرکز و با دستگاه اسکنی که بود برای رادیواکتیو اسکن کردند. البته شورای امنیت هم اول به خود ما این موضوع را نگفت. من از یک مسئول دولتی این ماجرا را فهمیدم که من و مادرم هم آلوده هستیم، ولی گفتند که چون مقدار آن کم است چیز مهمی نیست و کاری هم نمی‌شود کرد. چندین بار هم گفتیم که جواب را می‌خواهیم. یک جوابی بعد از مدت‌ها دادند که وقتی به چند پزشک نشان دادم گفتند این اعداد و رقم‌هایی که در این جواب گذاشته‌اند خیلی جور در نمی‌آید.»

علی اکبر هاشـمی بهرمانی مشهور بە علی اکبر هاشمی رفسنجانی متولد ١٣١٣ روستای بهرمان در استان کرمان پدر او از افرادی بود کە خواندن و نوشتن را در حوزە علمیە یادگرفتە بود و همین مسئلە باعث آن شد کە پسرش را هم بە حوزە علمیە قم بفرستد.

 هاشمی از شاگردان حسینعلی منتظری، محمد کاظم شریعتمداری ، روح اللە خمینی و بروجردی بود. او از نزدیکترین افراد بە خمینی بود. همچنین هاشمی قبل از انقلاب، یکی از مسئولین جمع‌آوری صدقە و ذکات مقلدین خمینی در ایران بود. همین مسئلە باعث نزدیکی هاشمی بە خانوادە خمینی و خصوصا شخص احمد خمینی شد و از افراد قابل اعتماد روح اللە خمینی و احمد خمینی پسرش بود. ارتباطی کە بعدها نە تنها بر رویە رویدادهای سیاسی در ایران پس از انقلاب ملتهای ایران تاثیر گذاشت بلکە مسبب آن شد کە احمد خمینی با اعتماد بە او بە راحتی قدرت را بە خامنەای واگذار کند.

هاشمی قبل از انقلاب ١٣۵٧ ، جامعە روحانیت مبارز را تشکیل داد و در سال ١٣۶۶ بعد از انشعاب در این تشکل او در همان تشکل ماند و جناحی کە در تشکل ماندگار شد بە جناح راست در حکومت ایران شناختە شدە است.

 هاشمی در انتخاب علی خامنەای بە عنوان رهبر  جمهوری اسلامی نیز نقش آفرینی کرد. او ادعا کرد کە خمینی در طی جلسەای، پیشنهاد خامنەای را برای انتخاب رهبری دادە است، ادعایی کە بعدها بە شیوە طلویحی آن را پس گرفت؛ رفسنجانی بە دلیل اعتمادی کە احمد خمینی بە او داشت، توانست احمد خمینی را بە انتخاب خامنەای رازی کند. ظاهرا طبق سازش، احمد خمینی موافقت کردە بود کە خامنەای تنها ١٠ سال رهبری را برعهدە داشتە باشد و پس از ١٠ سال رهبری بە احمد خمینی برسد کە احمد خمینی قبل از اتمام این ١٠ سال کشتە شد و طبق گفتە بسیاری از اسناد “محفل خودسر” هاشمی در مرگ احمد خمینی نقش داشتە است.

در دوران ریاست جمهوری، او عضو “کمیتە ویژە” بود. کمیتەای کە در مورد ترور سران مخالف جمهوری اسلامی تصمیم‌گیری میکرد و بر اساس گفتەهای شاهد C ، در پروندە ترور میکونوس تصمیم ترور مخالفین جمهوری اسلامی اعم از دکتر عبدالرحمان قاسملو، عبداللە قادری آذر، صادق شرفکندی، همایون اردلان، فتاح عبدلی، صدیق کمانگر، غلام کشاورز ، کاظم رجوی، شاپور بختیار، …. توسط همان کمیتە گرفتە شدە است و در دوران ریاست جمهوری او ۵٣ نفر از سران مخالف جمهوری اسلامی در اروپا توسط جمهوری اسلامی ترور شدند و همچنین در دوران ریاست جمهوری هاشمی سال ١٩٩۴ در بوینس ‌آیرس در آرژانتین در مرکز همیاری یهودیان بمب‌گذاری شد کە طبق اعلام دادگاە این بمب‌گذاری هاشمی از متهمین اصلی در این ترور بود، هاشمی در پروندە ترور میکونوس نیز از متهمین اصلی در ترور بود.

 در دوران ریاست جمهوری هاشـمی رفسنجانی بالغ بر ٢١٧ مورد ترور در کوردستان عراق علیە احزاب کوردستان ایران انجام شدە کە این ترورها در مجموع مسبب مرگ ٣۵٠ نفر از اعضا این احزاب شد.

در یک مورد از ترورها از سم سالیوم استفادە شدە بود کە بالغ بر ۵٠ نفر از اعضاء حزب دمکرات کوردستان ایران مسموم شدند. ١٧ نفر از این افراد کە وضع وخیمتری داشتند بە مدت بیشتر از ۶٠ روز در یکی از بیمارستانهای بغداد تحت درمان بودند کە از این ١٧ نفر میتوان بە سیامک وکیلی، آزاد مستوفی، کمال محمدی، کاوس نیازمند و.. را نامبرد.

نظرات