حمله معترضین عراقی به کنسولگری جمهوری اسلامی و پایین کشیدن پرچم رژیم.

0
497

روژی کورد:
اعتراضات در عراق ادامه دارد؛ گزارش‌ها از بغداد و مناطق جنوبی این کشور حاکی از مسدودشدن راه‌ها، تعطیلی مدرسه‌ها و اداره‌ها است. همچنین معترضان به کنسولگری جمهوری اسلامی در کربلا حمله کردند و پرچم رژیم ایران را پایین کشیدند.

معترضان در پایتخت عراق و دیگر مناطق جنوب آن کشور اقدام به بستن خیابان‌ها و راه‌ها، اداره‌های دولتی و مدارس کرده‌اند و با قراردادن خودروها در وسط چهارراه‌ها در مناطقی از بغداد جلوی رفت‌وآمدها را گرفته‌اند. شماری از آن‌ها نیز در مدرسه‌ها دست به تحصن زده‌اند. همزمان اتحادیه آموزگاران نیز اعتصاب خود را تمدید کرده‌است.
اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی از جمله پزشکان، مهندسان و وکلای عراقی از اعتراضات حمایت کرده‌اند.
به نقل از شاهدان عینی روز ۱۲ آبان ماه ده‌ها تن از معترضان به کنسولگری جمهوری اسلامی در کربلا حمله کرده‌اند. بنا بر این گزارش‌ها معترضان از موانع گذشته و پرچم جمهوری اسلامی را نیز پایین کشیده، پرچم عراق را جایگزین کرده‌اند.
در بیانیه‌ای که دفتر نخست‌وزیر عراق عصر یک‌شنبه منتشر کرده گفته شده که اعتراضات «سازوکار سیاسی کشور را تکان داده‌است» و موفق شده به اهداف خود دست یابد؛ و اکنون باید متوقف شد چراکه ممکن است فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی عراق را مختل کند.
وضعیت اقتصادی در یکی از بزرگ‌ترین منابع نفتی جهان، در کنار اتهام‌های گسترده در مورد فساد اداری و سیاسی، بی‌کاری و شرایط و کیفیت زندگی در این کشور خود جرقه اولیه‌ای بود که اعتراضات گسترده را در عراق شعله‌ور کرد.
معترضان اما اکنون خواستار تغییرات گسترده در طبقه حاکم و پایان دخالت‌های خارجی در کشور خود هستند.
صدها تن از شهروندان از آغاز اعتراضات طی یک ماه گذشته جان خود را از دست داده‌اند و هزاران نفر زخمی شده اند.

نظرات