حلبچه هیروشیمای کوردستان

0
223

حلبچه. زخمی که هرگز التیام نیافت،جنایتی که با زیاده خواهی های دو رژیم ایران و عراق صرفا جهت گسترش محدودی جغرافیای خود به وقوع پیوست که در حافظه تاریخی کورد و کوردستانی نه واقعه فجیع و نه مسببان آن فراموش نخواهند شد.بعد از گذشت سی و سه سال از این تراژدی، جامعه جهانی فقط به صدور قطعنامه اکتفا کرده است و اقدامی در جهت مجازات خاطیان و حتی تحقیقاتی جهت شناسایی معاونین صدام در این جنایت که شرکتهای فرانسوی و آمریکایی بخشی از آن بودند ، انجام نشده است و کوچکترین اقدامی در راستای پرداخت خسارت به قربانیان صورت نگرفته است .

Asrin – tawarikurdistan

نظرات