جایگاه ایران در فضای کسب و کار، تنزل یافت

0
213

روژی کورد:
بانک جهانی در گزارش تازه‌ای که وضعیت کسب و کار کشورهای جهان را مورد تحلیل قرار داده، می‌گوید ایران از لحاظ شاخص سهولت انجام کسب و کار از میان ۱۹۰ کشور جایگاه ۱۲۸ را دارد.

پارسال جایگاه ایران ۱۲۴ بود که نسبت به سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۶ به ترتیب چهار پله و هفت پله سقوط کرده بود.
امتیاز ایران از فضای کسب و کار در گزارش جدید بانک جهانی به رغم افت جایگاه آن مقداری افزایش یافته که علت عمده این افزایش، مربوط به راه‌اندازی سیستم اینترنتی برای پرداخت مالیات‌ها توسط مردم و همچنین اصلاحات گمرکی عنوان شده‌است. امتیاز ایران ۲٫۳۴ واحد افزایش یافته و به ۵۶٫۹۸ رسیده‌است.

نظرات