تنفر من را نخواهید داشت

0
1063

آنتون لیریس ساکن شهر پاریس، همسر جوان، مادر فرزند هفده ماه اش را در حادثه غم انگیز پاریس از دست داد. او در فیس بوک شخصی خود اینچنین نوشته است:

تنفر من را نخواهید داشت

جمعه گذشته، عزیزترین، استثنایی ترین، عشق زندگی ام و مادر پسرم را از من گرفتید ولی بدانید که شما تنفر من را نخواهید داشت. نمی دانم و نمی خواهم هم بدانم که شما چه کسانی هستید. شما روح های مرده هستید. اگر خالق هستی که ما تصویرش هستیم و شما در راهش کورکورانه انسان کشی می کنید، پس هر گلوکله در بدن همسرم زخمی بر قلب همان خالق هستی است.
آری، من چنین لذت و هدیه ای را به شما نخواهم داد. خیلی هم برایش تلاش و تقلا می کنید ولیکن، پاسخ به تنفر با عصبانیت یعنی همان تاریک اندیشی و جهالتی که شما دچارش هستید. شما می خواهید که من بترسم و به همشهری هایم با نگاهی تردید آمیز بنگرم، که آزادی ام را فدای امنیتم کنم! شما بازی را باخته اید. همان بازیگر همچنان همان بازی را می کند.

امروز بامداد بالاخره دیدمش، پس از چند شب و چند روز دیدمش. همچنان جمعه شب که رفت زیبارو بود. همچنان ۱۲ سال پیش که عاشقش شدم، زیبا بود. صدالبته که از غم و اندوه نبودنش ویران شده ام. این بخش را به شما برای پیروزیتان تقدیم می کنم. ولی بدانید که این پیروزی بسیار کوتاه خواهد بود. چرا که می دانم او هر روز با ما همراه خواهد بود و در بهشت روح های آزاد ما با هم خواهیم بود، آنجا که شما هرگز راه پیدا نخواهید کرد.

ما امروز دو نفر هستیم. پسرم و من. ولی ما از همه ارتش های جهان قوی تر هستیم. وقت بیشتری هم برای شما نخواهم گذاشت. باید به پسرم ملویل بپیوندم که تا دقایقی دیگر از خواب بعدازظهر بیدار می شود. او تنها ۱۷ ماه دارد. عصرانه اش را می خورد و سپس باهم مانند همه روزهای دیگر بازی می کنیم. و سراسر زندگی این پسربچه کوچک آزاد برای شما بی حرمتی خواهد بود چرا که نه! شما تنفر او را هم نخواهید داشت.

نظرات