ترکیه و عراق بر همکاری مشترک و مجازات انجام دهندگان رفراندوم کوردستان تاکید کردند

0
883

بنیامین یلدریم و حیدرالعبادی، طی پرس کنفرانسی مشترک بر همکاری بیشتر دو جانبه و نیز مجازات انجام دهندگان رفرنادوم استقلال جنوب کوردستان از عراق تاکید کردند.

روژی کورد: حیدارالعبادی، نخست وزیر عراق طی پرس کنفرانسی مشترک با همتاری ترک خود بنیامین یلدریم، نخست وزیر ترکیه، پیرامون مسائل مطرح شده در دیدار عبادی به ترکیه با روزنامه نگاران گفتگو کردند.

یلدریم طی این پرس کنفرانس بر همکاری متشرک برای حفظ یکپارچگی ترکیه و عراق تاکید کرد و افزود، مجازات انجام دهندگان رفراندوم استقلال کوردستان باید به هر طریق ممکن انجام شود.

وی همچنین بر همکاری بیشتر اقتصادی و همکاری دو جانبه در مقابله با تروریسم بین دو بغداد و آنکارا تاکید کرد.

نخست وزیر ترکیه، حمایت کشورش از عراق و همکاری جهت عمران مناطق تخریب شده در جنگ از قبیل کرکوک و موصل اعلام کرد و گفت همکاری کامل بین طرفین برقرار خواهد بود.

وی همچنین بر تقویت دروازه های مرزی و بازگرداندن دولت عراق به مناطق مرزی و گمرک بر طبق قانون اساسی عراق و از جمله دروازه مرزی خابور و خلیل ابراهیم تاکید کرد.

وی همچنین بر همکاری دو جانبه در راستای بازگرداندن لوله های صادرات نفت و امور صادرات نفت به عراق تاکید کرد. ترکیه با اقلیم کوردستان عراق، قرارداد نفتی جهت صادرات داشته است. اینک انتظار می رود که تمامی قراردادها فسخ و به عراق بازگردانده خواهد شد.

حیدارالعبادی نیز در میانه پرس کنفرانس خود، تاکید کرد که در دیدار آنها، مسائل اقتصادی از جمله نفت و نیز آب و مسائل فرهنگی و سیاسی و وهمکاری دو طرفه بین عراق و ترکیه بررسی شده است.

عبادی همچنین افزود که در دیدار آنها در رابطه با حفظ یکپارچگی عراق و جلوگیری از تجزیه عراق که مسئولین اقلیم کوردستان در پی آن بودند بررسی شده است و از حمایت آشکارانه ترکیه در این باره از عراق، تشکر کرد.

عبادی به طور تلویحی، خواست کوردها بر استقلال را اقدامی تروریستی برشمرد و افزود: “ترور می خواست ما را به سوی تجزیه سوق دهد اما عراقیها با مقاومت و وحدت خود تمامی پروژه های تجزیه طلبی را با شکست واجه نمودند، تروری که می خواست وحدت ما را از هم بگسلد.”

نخست وزیر عراق ضمن تقاضا از کشورهای همسایه عراق در برقراری آشتی در عراق افزود: “ما در حال طی کردن آخرین مراحل تثبیت فدرالی هستیم و سیستم فدرالی را در عراق مستقر خواهیم کرد”.

 

نظرات