تجمع زنان ترکیه در اعتراض به “قانون مفتی”

0
972

روز دوشنبه 12مهر ماه شمار زیادی از زنان ترکیه در اعتراض به طرح قانونی مبنی بر “رسمیت بخشیدن به ثبت ازدواج توسط مفتی‌ها” در برابر پارلمان این کشور تجمع کردند.
به گفته آنان، این طرح در صورت تصویب شدن سوءاستفاده جنسی و ازدواج کودکان را امکان‌پذیر می‌کند و آنان هرگز این قانون را نخواهند پذیرفت. قانون موسوم به “قانون مفتی”، در صورت تصویب شدن، به صلاحیت مفتی‌ها در ثبت ازدواج در ترکیه رسمیت خواهد بخشید. طبق یک قانون تصویب‌شده در ترکیه در سال ۱۹۲۶ میلادی، کسانی که ازدواج خود را تنها به صورت “شرعی” ثبت کرده باشند، با مجازات زندان روبه‌رو خواهند شد. معترضان می گویند تغییر برنامه‌ریزی‌ شده‌ این قانون، راه را برای چندهمسری رایج در برخی کشورهای اسلامی هموار کند. آنها “قانون مفتی” را گام دیگری در جهت تسریع روند رو به رشدِ اسلامی کردن جامعه ترکیه می دانند.

نظرات