بیانیە جمعی از نویسندگان و فعالان مدنی کورد در رابطه با حادثە اخیر تهران

0
2055

روژی کورد: پس از انجام حمله تهران طی روز چهارشنبه، برخی از فعالین مدنی و نویسندگان  کورد در داخل، اقدام به انتشار بیانیه ای نموده اند که در برخی از شبکه های اجتماعی و رسانه های داخلی نیز منتشر شده است.

متن بیانیه:

انسان های آزادیخواه، مردم شریف ایران

همچنان که اطلاع دارید، روز چها رشنبه 17 خرداد 1396، شهر تهران هدف دو حمله تروریستی قرار گرفت. شکی نیست که این حمله بخشی از کارزار جهانی تروریسم بی وطن، علیه همه ارزشهای انسانی، اخلاقی و دینی است. نیک می دانیم که در سالهای اخیر، به همان اندازه که تروریستها خود را مدافعان ارزشهای دینی خواندەاند، قاطبه مسلمانان و علمای دین چه شیعه و چه سنی، به درستی، این رفتارهای سبعانه و نفرت انگیز را محکوم کرده و آن را منافی ارزش های دینی، انسانی و اخلاقی خواندەاند.
ما نویسندگان و فعالان مدنی کورد، با آگاهی از اینکه، هدف اصلی این حملات کور، به زانو درآوردن بشریت و مردمان متعهد به پیشرفت، از طریق ارعاب و نفرت پراکنی است، یادآور می شویم که ملت کورد دیری است به پیکار علیه تروریسم بی وطن ملحق شده است و در این راه، مبارزات، مقاومتها و هزینەهای زیادی در کارنامە خود به ثبت رسانده است. قهرمانیهای نیروهای کورد درخط مقدم مبارزه علیه داعش در عراق و سوریە، و نیز حوادث کوبانی و شنگال نمونەهای بارز این مدعاست. همچنین قلم و قدم ما نویسندگان کورد هم شاهدی بر مساهمت ما در این عرصه است.
اکنون نیز با ایمان به پیروزی بشریت و ارزش های جاودانەاش در این نبرد سرنوشت ساز، دست دیگر هموطنانمان را می گیریم و در کنار قربانیان و آسیب دیدگان حادثه تلخ تهران می ایستیم و ضمن محکومیت دوباره این بربریت، با خانوادەهای قربانیان این حادثە عمیقا ابراز همدری و برای آسیب دیدگان هم آرزوی بهبودی می نماییم.

٭٭٭٭
عدنان حسن پور
صالح نیکبخت
خالد توکلی
صلاح الدین خدیو
طاهر خدیو
مصطفی احمدزاده
محمد دانش
سامان امجدی
اسماعیل محمودی
جمال دانشمند
محمد یعقوبی
باقرپیری
سعدون مازوجی
سامان سلیمانى
ژينا مدرس گرجی
احمد حسینی
دانیال ایمانی
دانا لنج آبادی
اسماعیل مصطفی زاده
جبار رحمانی
امید رشیدی
دارا حسینی
آمیار حسن پور
مطلب مطلبی
فرهاد هادی
عثمان مزین
سمیە دانش
حمزە محمدی
فرهاد امین پور
پیمان احدی
دیاکو ساسانی
زانیار شریف
آرمان غفوری
بیان احمدی
بهزاد قوامی
باران دانش
عبدالعزیز مولودی
جمال اسماعیلی
محمد قربانیان
عرفان رشیدی
مسعود کوردپور
هلالە باخیشی
هیوا فدائیغ
سیوان امینی
کاوە کردستانی
حسن رشیدی
کمال خاوری
ریبوار کامرانی پور
هادی نقدی
مهدی فتحی
عطا ولدی
جباردست باز
مجیدکریمی
فرهاد شفیع زاده
امید ورزندە
هوشیار بابایی
مولود بهرامیان
سیامند انوری
سمیە روزبە
آزاد حاجي آقايي
امير عبداله زادە
فرزاد بابایی
سوران دانشور
سیروان خسروزادە
دلیر اسکندری
جمال رحمتی پور
یونس قربانی فر
محمود چلبی

نظرات