براندازی رژیم خونریز جمهوری اسلامی آغاز راه دست یافتن بحقوق ملی است

0
1450

نویسنده: عادل سعید

بار دیگر تاریخ نشان داد که عمر ظلم وستم و طغیان طولانی نیست و این ستمدیده گانند که تاریخ را رقم می زنند
طی روزهای گذشته شاهد خروج صدها هزار تن از مردم شهرهای مختلف ایران و اعتراض آنها علیه دستگاه ظلم و ستم و تبعیض جمهوری اسلامی بوده ایم.
هزاران تن از مردم شهرهای مشهد و تهران و کردستان و احواز و یزد و آزربایجان و غیره وغیره در اعتراض علیه دستگاه حاکمیت تمامیت خواه در ایران اعتراض کرده و خواستار برچیده شدن نظام ظلم و ستم و دروغ و چپاول و تاراج شده اند.
مردم شهرهای مختلف اقلیم احواز که سالهاست قربانی سیاستهای عام و خاص رژیم حاکم بر ایران بوده اند همزمان با دیگر شهرها بپا خاسته و دست به اعتراض زده اند.
بی شک اوضاع اقتصادی سخت، فقر و بیکاری و گرسنگی شرایط عام تمامی شهرهای ایران محسوب می شود؛ اکثریت مردم در ایران قربانی این وضعیت اند به استثنای گروه کوچکی از سرمایه داران و منتسبان به جهموری اسلامی.
فرارتر از این شرایط اقتصادی و معیشتی سخت، مردمان اقالیم حاشیه ایران نظیر احواز از تبعیض سیستماتیک و مضاعفی رنج می برند. دولت ایران سالهاست که با تبعیض سیستماتیک علیه ملت عرب احواز همواره مردم عرب را مورد ظلم قرار داده است. علاوه براین، سیاستهای امنیتی دولت ایران در مصادره زمینهای کشاورزان عرب، سد سازیهای انبوه و خشکاندن رودخانه ها و تالابها و براه انداختن فاجعه زیست محیطی بی نظیر در سطح جهان در اقلیم احواز، رژیم بیش از یک میلیون عرب احوازی را از خانه هایشان آواره ساخته و آنها را حاشیه نشین شهرها ساخته تا در فقر بدبختی روزگار سپری کنند.
دردکشیده گان تاریخ در احواز، سالهاست که علیه سیاستهای ستم و تبعیض نژادی دولت ایران همواره اعتراض کرده و در راه دفاع از حقوق حقه خود هزاران تن از جوانان خود را نثار آزادی و دست یافتن به حقوق والای انسانی کرده اند.
بی شک جمهوری اسلامی طی دوران حاکمیتش همواره سعی کرده است تا جاه طلبان بی وجدان را از گروههای مختلف جامعه با خود همراه ساخته و ملتهای همجوار و همسایه، که تاریخ جز احترام متبادل از رابطه آنها روایتی دیگری بجا نگذاشته است، را در برابر هم قرار دهد.
سیاست تفرقه افکنانه دیکتاتورهای حاکم برایران سبب رواج نژادپرستی و تحقیر گسترده بخشهای بزرگی از جامعه ایران توسط دستگاه رسانه ای جمهوری اسلامی و منتسبان به رژیم شده است.
بی شک سرنگونی رژیم ستمکار و طغیانگر و تمامیت خواه حاکم بر ایران اولویت تمامی قربانیان این رژیم محسوب می شود. ملت عرب احواز سالهاست شاهد آن بوده است که چگونه این رژیم عزیزترین فرزندان احواز را بر چوبه های دار برده و اعدام کرده است.
سقوط رژیم یعنی پایان تبعیض نژادی بشکل موقت و امید به برچیده شدن کامل آن در آینده، پایان تاراج منابع و ثروتهای طبیعی جهت آتش افروزی و خونریزی در خاورمیانه، سقوط رژیم یعنی فرصتی دوباره برای تفاهم برسر دستیابی تمامی مردم در جای جای این کشور بحقوق و خواسته های برحقشان، سقوط این رژیم یعنی پایان دادن به تمامی سیاستهای مغایر با مصوبات جهانی حقوق بشر و پایان سیاستهای پاکسازی نژادی و تغییر بافت جمعیتی.
همگان واقف هستند که در کشورهای توسعه نیافته نظیر ایران، منابع طبیعی تنها منبع درآمد کشورها هستند و محدودیت این منابع همواره سبب اصلی اختلافات و جنگ ها بوده است. آنچه می تواند مایه امیدواری به آینده مرحله پس از سقوط جمهوری اسلامی باشد، آگاهی عمومی نسبت بحقوق ملی در میان ملتهای به حاشیه رانده شده در ایران است. از طرف دیگر طغیانگری جمهوری اسلامی و آتش افروزی این رژیم در سطح خاورمیانه و جهان سبب شده است تا جهانیان همگی بدنبال استقرار رژیمی در ایران باشند که صلح و امینت جهانی را تهدید نکرده و به بیانیه های جهانی حقوق بشر در تعامل با مردم پایبند باشد.
بی شک حضور ملت عرب احواز وملل کورد و ترک و بلوچ و ترکمن و باقی ملتهای تحت ستم در اعتراضات آزادی خواهانه در کنار دیگر مردم ایران نقش مهمی در برچیدن رژیم جمهوری اسلامی خواهد داشت. حضور این ملتها در اعتراضات بی شک گامی در راه احقاق حقوق پایمال شده آنها خواهد بود.
حضور مسالمت آمیز مردم در اعتراضات علیه رژیم بدون شک هرگونه فرصت خرابکاری عمدی را از جمهوری اسلامی خواهد گرفت. خشونتی که جمهوری اسلامی از لحظات اولیه اعتراضات در احواز بکار گرفته است پیامی روشن داد. جمهوری اسلامی بی شک سعی خواهد کرد تا با براه انداختن یک کشتار بزرگ در احواز از یک طرف مردم عرب را قربانی توطئه شوم خود سازد و از طرف دیگر به ایرانیان وانمود سازد که تمامیت ارضی کشور در خطر است تا بدین وسیله بگمان خود بتواند مردم از اعتراض وادارد.
اقدامات مشابه دیگر نظیر تخریب اموال مردم و شکاندن شیشه های ماشینها از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، سردادن شعارهای نژادپرستانه و تحقیر و اهانت به میلیونها تن از مردم ساکن اقلیم حاشیه ای هیچ سود و فایده ای برای مردم ایران نداشته و تنها آب در آسیاب رژیم تمامیت خواه ایران می ریزد. بی شک آگاهان در میان ملتهای ایران اینگونه اقداماتی نفوذی جمهوری اسلامی را شناسایی خواهند کرد و اقدامات لازم را جهت بی اثر ساختن آنها بکار خواهند برد.
در مرحله فعلی بر مردم عرب در شهرهای مختلف احواز است تا به حضور خود در اعتراضات ادامه دهند و بصورت مسالمت آمیز خواسته های خود در برخورداری از شرایط زندگی متساوی و شرافتمندانه را به گوش جهانیان برسانند.
زنده باد آزادی

زنده باد ملتهای تحت ستم

 

نظرات