بایکوت سراسری انتخابات فرمایشی رژیم ایران و نه بزرگ به جمهوری اسلامی،کردستان پیشتاز بایکوت انتخابات است.

0
133

روژی کورد:
شرکت نکردن شهروندان در انتخابات یازدهمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی و بایکوت بزرگ و نه ی قاطع به جمهوری اسلامی، بر اساس آمارها کردستان پیشتاز بایکوت انتخابات رژیم است.

گزارش‌های رسمی مقامات مسئول در ساعات پایانی پیش از تمدید، از شرکت حدود ۱۵ درصد در تهران و ۲۰ درصد در کل کشور حکایت داشت. در اغلب شهرها، اماکن رای گیریها بسیار خلوت بود و مهلت رأی گیری بین ۲ تا ۸ ساعت تمدید شد. و خبرهای گسترده ای از تقلب بی سابقه  در این دوره از انتخاب منتشر شده است.  

نظرات