باهمکاری انستیتوی کرد و مشارکت جامعه کردی مقیم پاریس، کمیته ای برای حمایت از عفرین تأسیس شد.

0
1309

روژی کورد:
با پیشنهاد، پیشدستی و همکاری انستیتو کرد در پاریس و با سخنرانی جناب دکتر کندال نزان مسئول آن انستیتو، کمیته ای برای حمایت و همکاری کردهای عفرین، در غرب کردستان تأسیس و شروع به کار کرد.

روز یکشنبه ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۹ با شرکت جمعی از کردهای هر چهار بخش کردستان، مقیم کشور فرانسه و با همکاری انستیتو کرد در پاریس، کمیته ای برای حمایت و همکاری در ضمینه های مختلف ازجمله: دیپلوماسی، خدمات درمانی و دارویی، حقوق بشر و کمکهای بشر دوستانه. برای عفرین در غرب کردستان تأسیس شد.
آغاز جلسه با سخنرانی دکتر “کندال نزان”، مسئول آن انجمن شروع شد و تأسیس کمیته ای برای حمایت از کردهای عفرین اعلام گردید.
هرکدام از عزیزان “خانم زینی جمو” سیاست مدار شناخته شده کرد و “آقای محمد علی” نماینده حزب “حق پار” در سخنرانی برای حضار، حمایت خود را از تاسیس کمیته اعلام نمودند. و همچنین تأسیس آن کمیته مورد تأیید شرکت کنندگان قرار گرفت.
لازم به ذکر است جناب آقای اردلان عبدالهی عضو هیأت مدیره مرکز “رۆژی کورد”، برای حضور در آن جلسه دعوت شده بودند. جناب آقای عبدالهی در آن جلسه برای حضار در رابطه با تأسیس و حمایت از آن کمیته سخنانی بیان نمودند.
بعد از تعیین نمودن ۹ نفر بعنوان اعضاء هیأت مدیره جهت شروع بکار و ادامه کارهای کمیته. ختم جلسه اعلام گردید.

نظرات