بازداشت یک فعال زیست محیطی در سنندج.

0
873

بر پایەی گزارش رسیدە بە وب سایت “ڕۆژی کورد” ، بامداد روز یک شنبە ٢١ اذر ماە ١٤٠٠ ، “کژال نصیری” ٢٦ سالە فعال محیط زیست اهل روستای “تنگیسر” از توابع شهرستان “سنندج” توسط نیروهای ادارەی اطلاعات بدون ارائە هیچ گونە برگە قضایی در منزال خویش بازداشت و بە مکان نامعلوم منتقل گردیدەاست.”

هم زمان یک عضو دیگر فعال محیط زیستی این روستا بە اسم ، “فرهنگ عیوضی” بازداشت شدەاست.

تا زمان تنظیم این خبر هیچ اطلاء موثقی از مکان نگهداری انان در دسترس نیست.

نظرات