انفجار در کابل و کشته و زخمی شدن شهروندان افغانستان

0
1078

سالهاست که افغانستان به جنگی خونبار دست به گریبان است و این جنگ سرچشمه از چند طرف درگیر در این جنگ است که هر کدام بدنبال منافع خاص خود هستند.

امریکا، روسیه، پاکستان و ایران و تا حدودی کشورهای عربی در این جنگها دخیل هستند و این باعث طولانی شدن بیش از حد جنگ شده است.

ایران که همسایه غربی این کشور است و حکومت مستقر در تهران نیز حکومتی اسلامی و افراط گرا است سعی دارد با جنگ و فشار بر بازوهای سیاسی این کشور منافع خود را در انجا بر کرسی بنشاند و به خواستەهای خود برسد.

همچنین ایران از دو گزینه برای پیشبرد اهداف خود در افغانستان استفاده میکند یکی زبان فارسی است و دیگری اسلام شیعی که با این اهرم سعی دارد خود را بیش از پیش در افغانستان جای دهد.

در چند روز گذشته یکی از مهلک ترین بمب گذاریها در افغانستان روی داده است و ان هم نه مکان نظامی بلکه مدرسه دخترانه که اکثر مردم انجا شیعه مذهب هستند.

در چند سال گذشته که حکومت ایران شهروندان شیعه مذهب افغانستان را استخدام کرده و گروه شبه نظامی فاطمیون را درست کرده بود بیش از پیش مورد انتقاد قرار گرفت و رسانه های افغانستان از جواد ظریف سوال کردند و او جواب داد که میشود از انها در برقراری امنیت در افغانستان استفاده کرد.

امروز یکی از نمایندگان مجلس افغانستان اعلام کرد در این بمب گذاری جلوی مدرسه ایران دست داشته و حتی جاسوسانی در مجلس افغانستان دارند.

ایران با این کار میخواهد لزوم وجود نیروهای شبه نظامی فاطمیون در افغانستان را توجیه کند و همانگونه که حشد شعبی را در عراق پایه گذاری کرد با بر افروختن اتش جنگ مذهبی در افغانستان این بازوی نظامی خود را در افغانستان جای دهد و وارد قدرت سیاسی و نظامی افغانستان بکند که بصورت رسمی همکار و بازوی سپاه قدس جمهوری اسلامی ایران است.

نظرات