انتصابات با صدای ابی

0
829

از این تصمیم می‌ترسم
در افکارم غمِ نام است

دلم در کاغذی مرموز
در این صندوق پنهان است

از این تصمیم می‌ترسم
که مار از آستین روید

و دستِ معرکه‌گیری
کلیدِ جعبه را جوید

از آزادی اگر گفتند
بدان دریا سرابی هست

بگو بینِ «بد و بدتر»
چه حقِ انتخابی هست….

نظرات

پاسخی بگذارید