الاحواز: تجمع اعتراضی شهروندان الفلاحیە(( شادگان))

0
1323

جمعی از شهروندان ساکن “منصوران” واقع در الفلاحیە(( شادگان))  الاحواز در اعتراض به قطعی مکرر آب دست به تجمع زدند.
معترضان با برپایی تجمع مقابل فرمانداری رژیم در این شهر نسبت به وعدهای توخالی کارگزاران رژیم اعتراض کردند.

آنان می گویند از 5 ماه پیش تاکنون مسئولان وعده می دهند که به وضعیت امکانات رفاهی این شهرستان رسیدگی کنند اما هیچکدام از وعده های آنان محقق نشده است.

نظرات