افشاگری تکمیلی از زندان مخفی و مخوف ۵۹ در تهران متصل به علی خامنه ای

0
3098

روژی کورد:  پادگان عشرت آباد (ولیعصر) که یکی از بزرگترین پادگان‌های تهران است توسط نیروی انتظامی و سپاه بصورت مشترک استفاده می‌شود و به مسؤلیت خامنه ای در آن بازداشتگاه جنایت می شود.

این بازداشتگاه مخوف در بخش جنوب غربی این پادگان قرار دارد امکان بازدید از این زندان حتی برای مقامات بلندپایه دستگاه قضایی هم مقدور نیست.

این بازداشتگاه دارای دو بند انفرادی با سلولهایی به ابعاد ۲×۱/۵ متر و یک بند عمومی است. زندانیان جز داخل سلول انفرادی چشم بند دارند و برای انتقال آنان به خارج زندان از آمبولانس استفاده می‌شود.

پس از آغاز فعالیت دستگاه اطلاعات موازی (که زیر نظر علی خامنه‌ای و نوسط حفاظت اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی و قوه قضائیه فعالیت خود را آغاز کرد) و وظیفه برخورد شدید با دانشجویان را بر عهده گرفت، نهایتااعلام شده‌است که این بازداشتگاه، که از مهم‌ترین بازداشتگاه‌های خارج از نظارت سازمان زندان‌ها بوده‌است، به زندان اوین (بازداشتگاه امنیتی سپاه پاسداران) منتقل شده‌است.

سپاه و وزارت اطلاعات زندان اقماری بسیاری دارد ولی زندان ۵۹ قدیمی ترین زندان اطلاعات سپاه در پادگان عشرت آباد است.
زندان در یک چهاردیواری با یک حیاط بزرگ در وسط، محصور است بخش اداری آن در ضلع شمالی قرار دارد. اتاق بزرگ نگهبانی در بخشی از ضلع غربی قرار گرفته است.

راه پله نسبتاً کوتاه زیرزمین زندان قرار دارد.
در زیر زمین بساط شکنجه و جنایت از قبیل تخت و غیره، براه است.
سلولها با سقف نسبتاً بلند که فقط یک پنجره خیلی کوچک به راهرو طراحی شده اند، چراغی کم نور در آن سوسو می زند که در صورت خاموش شدن تاریکی مطلق بر آن حاکم می شود. به دلیل همین شرایط و نداشتن پنجره به بیرون، این سلولها و زندان ۵۹ بسیار مخوف است. هیچ صدایی از آن، بویژه از زیرزمین زندان به بیرون درز نمی کند.

این پادگان به دلیل وسعت زیادش میان نهادهای مختلف تقسیم شده است. قسمت جنوبی آن به اداره نظام وظیفه اطلاعات نیروی انتظامی تعلق دارد . یک بیمارستان، فروشگاهی بزرگ، خانه های سازمانی و زمین فوتبال باشگاه فتح سپاه هم در این پادگان قرار دارند.

این بازداشتگاه آنقدر مخوف و فاقد قانون و امکانات می باشد که فقط افراد شاغل و دارای اختیارات و مدارج عالیرتبه در امور اداره آن دخالت کرده و اجازه بازدید از آنجا را دارند.

این بازداشتگاه توسط سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران و تحت سرپرستی خامنه ای اداره می شود و تمام جرائم خاص از جمله مالی و امنیتی و جاسوسی واقع شده در میان پرسنل سپاه پاسداران در آن رسیدگی و تکمیل پرونده می شود. با دستور موکد خامنه ای در خصوص دخالت حفاظت سپاه در امنیت تهران بعد از واقعه تیرماه ۱٣۷٨ زندان ۵۹ در جرگه زندان هایی قرار گرفت که محل شکنجه و اختفاء و پرونده سازی علیه اغلب دانشجویان و فعالان سیاسی و حقوق بشر مخالف رژیم می باشد.

از خصوصیات این زندان می توان اینگونه بیان داشت که امکانات ملاقات به صورت تعریف شده و آئین نامه ای برای متهمین بازداشتی وجود ندارد. در آنجا از بهداشت و غذا و نور کافی و حتی هوای مطلوب خبری نیست .

از تماس تلفنی نیز خبری نیست، مگر در حضور بازجو و کارشناس پرونده و با اجازه آنها. این بازداشتگاه به مانند سایر بازداشتگاههای امنیتی با سیستم تعریف شده خود با متهمین برخورد می کند که برخورد شدید و خشن و عدم مراعات حقوق انسانی و نگه داشتن در بی خبری مطلق یکی از کوچکترین شکنجه های آن می باشد.

این مجموعه در مجوع گنجایش حدود ۱۲۰ نفر زندانی را داراست.
در این بازداشتگاه نیز اعلام آمار رسمی افراد و اسامی آنان مرسوم نیست و متهم با شماره گذاری فراخوانده می شوند و همه جا و همه لحظه متهم با چشم بند تردد می کند و مطلقا تا زمان آزادی و یا انتقال کسی را نمی بیند و کسی هم جز بازجو و بازرسین بازداشتگاه به سراغش نمی آیند.

بازداشتگاه ۵۹ از دو بند انفرادی و یک بند (باصطلاح) عمومی تشکیل شده است . بند های انفرادی شامل یک راهرو به شکل حرف T است . در یک سو ۴ دستشویی و روبروی آن ۴ حمام قرار دارد و بقیه قسمت های این بند شامل سلول های انفرادی می باشد که در دو ردیف و روبروی هم قرار دارند.

سلول هایی بند انفرادی به ابعاد ۵/۱ x ۲ متر می باشند که دریچه بسیار کوچکی در قسمت بالای آن قرار دارد. این دریچه به وسیله شبکه هایی آهنی پوشانده شده و منفذ کوچکی برای عبور هوا ایجاد کرده است . درب آهنی سلول دو دریچه کوچک، یکی در قسمت بالا و یکی در قسمت پایین داراست که از خارج از سلول و توسط نگهبانان گشوده می شوند.

روژی کورد: پادگان عشرت آباد (ولیعصر) که یکی از بزرگترین پادگان‌های تهران است توسط نیروی انتظامی و سپاه بصورت مشترک استفاده می‌شود و به مسؤلیت خامنه ای در آن بازداشتگاه جنایت می شود.

این بازداشتگاه مخوف در بخش جنوب غربی این پادگان قرار دارد امکان بازدید از این زندان حتی برای مقامات بلندپایه دستگاه قضایی هم مقدور نیست.

این بازداشتگاه دارای دو بند انفرادی با سلولهایی به ابعاد ۲×۱/۵ متر و یک بند عمومی است. زندانیان جز داخل سلول انفرادی چشم بند دارند و برای انتقال آنان به خارج زندان از آمبولانس استفاده می‌شود.

پس از آغاز فعالیت دستگاه اطلاعات موازی (که زیر نظر علی خامنه‌ای و نوسط حفاظت اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی و قوه قضائیه فعالیت خود را آغاز کرد) و وظیفه برخورد شدید با دانشجویان را بر عهده گرفت، نهایتااعلام شده‌است که این بازداشتگاه، که از مهم‌ترین بازداشتگاه‌های خارج از نظارت سازمان زندان‌ها بوده‌است، به زندان اوین (بازداشتگاه امنیتی سپاه پاسداران) منتقل شده‌است.

سپاه و وزارت اطلاعات زندان اقماری بسیاری دارد ولی زندان ۵۹ قدیمی ترین زندان اطلاعات سپاه در پادگان عشرت آباد است.
زندان در یک چهاردیواری با یک حیاط بزرگ در وسط، محصور است بخش اداری آن در ضلع شمالی قرار دارد. اتاق بزرگ نگهبانی در بخشی از ضلع غربی قرار گرفته است.

راه پله نسبتاً کوتاه زیرزمین زندان قرار دارد.
در زیر زمین بساط شکنجه و جنایت از قبیل تخت و غیره، براه است.
سلولها با سقف نسبتاً بلند که فقط یک پنجره خیلی کوچک به راهرو طراحی شده اند، چراغی کم نور در آن سوسو می زند که در صورت خاموش شدن تاریکی مطلق بر آن حاکم می شود. به دلیل همین شرایط و نداشتن پنجره به بیرون، این سلولها و زندان ۵۹ بسیار مخوف است. هیچ صدایی از آن، بویژه از زیرزمین زندان به بیرون درز نمی کند.

این پادگان به دلیل وسعت زیادش میان نهادهای مختلف تقسیم شده است. قسمت جنوبی آن به اداره نظام وظیفه اطلاعات نیروی انتظامی تعلق دارد . یک بیمارستان، فروشگاهی بزرگ، خانه های سازمانی و زمین فوتبال باشگاه فتح سپاه هم در این پادگان قرار دارند.

این بازداشتگاه آنقدر مخوف و فاقد قانون و امکانات می باشد که فقط افراد شاغل و دارای اختیارات و مدارج عالیرتبه در امور اداره آن دخالت کرده و اجازه بازدید از آنجا را دارند.

این بازداشتگاه توسط سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران و تحت سرپرستی خامنه ای اداره می شود و تمام جرائم خاص از جمله مالی و امنیتی و جاسوسی واقع شده در میان پرسنل سپاه پاسداران در آن رسیدگی و تکمیل پرونده می شود. با دستور موکد خامنه ای در خصوص دخالت حفاظت سپاه در امنیت تهران بعد از واقعه تیرماه ۱٣۷٨ زندان ۵۹ در جرگه زندان هایی قرار گرفت که محل شکنجه و اختفاء و پرونده سازی علیه اغلب دانشجویان و فعالان سیاسی و حقوق بشر مخالف رژیم می باشد.

از خصوصیات این زندان می توان اینگونه بیان داشت که امکانات ملاقات به صورت تعریف شده و آئین نامه ای برای متهمین بازداشتی وجود ندارد. در آنجا از بهداشت و غذا و نور کافی و حتی هوای مطلوب خبری نیست .

از تماس تلفنی نیز خبری نیست، مگر در حضور بازجو و کارشناس پرونده و با اجازه آنها. این بازداشتگاه به مانند سایر بازداشتگاههای امنیتی با سیستم تعریف شده خود با متهمین برخورد می کند که برخورد شدید و خشن و عدم مراعات حقوق انسانی و نگه داشتن در بی خبری مطلق یکی از کوچکترین شکنجه های آن می باشد.

این مجموعه در مجوع گنجایش حدود ۱۲۰ نفر زندانی را داراست.
در این بازداشتگاه نیز اعلام آمار رسمی افراد و اسامی آنان مرسوم نیست و متهم با شماره گذاری فراخوانده می شوند و همه جا و همه لحظه متهم با چشم بند تردد می کند و مطلقا تا زمان آزادی و یا انتقال کسی را نمی بیند و کسی هم جز بازجو و بازرسین بازداشتگاه به سراغش نمی آیند.

بازداشتگاه ۵۹ از دو بند انفرادی و یک بند (باصطلاح) عمومی تشکیل شده است . بند های انفرادی شامل یک راهرو به شکل حرف T است . در یک سو ۴ دستشویی و روبروی آن ۴ حمام قرار دارد و بقیه قسمت های این بند شامل سلول های انفرادی می باشد که در دو ردیف و روبروی هم قرار دارند.

سلول هایی بند انفرادی به ابعاد ۵/۱ x ۲ متر می باشند که دریچه بسیار کوچکی در قسمت بالای آن قرار دارد. این دریچه به وسیله شبکه هایی آهنی پوشانده شده و منفذ کوچکی برای عبور هوا ایجاد کرده است . درب آهنی سلول دو دریچه کوچک، یکی در قسمت بالا و یکی در قسمت پایین داراست که از خارج از سلول و توسط نگهبانان گشوده می شوند.

نظرات