اعتصاب عمومی در شهرهای بانه و پیرانشهر، دومین روز خود را پشت سر گذاشت

0
997

اعتصاب عمومی مردم شهرهای بانه در استان سنندج و پیرانشهر در استان ارومیه که از روز شنبه ۲۴ فوریه آغاز شده است، روز یکشنبه دومین روز خود را پشت سر گذاشت، این در حالیست که مسئولیین تاکنون پاسخی به خواسته های آنها که بازگشائی مرزها می باشد نداده اند.

روژی کورد: مرزهای موجود در شهرهای مرزی کوردستان هر روز بیش از پیش بسته و قطع می شوند، این امر زندگی را بر مردمان این شهرها که مرزها تنها نقطه امید و تامین معاش زندگی آنها می باشد سختتر کرده است.

در اعتراض به تعطیلی بازاچه مرزی “کونه میرو” در مرز بانه که، دهها هزار نفر از خانوارهای این شهرستان و روستاهای اطراف از طریق کار و کولبری در این بازارچه و گذرگاههای مرزی منتهی به آن امرار معاش می کنند، کولبران، کاسبکاران و مغازه داران و بازاریان شهرستان بانه دست به اعتصاب عمومی زدند.

شهرستان پیرانشهر نیز از وضعیت مشابهی رنج می برد، این امر اعتصاب همزمان مردم و بازاریان این شهر را نیز بدنیال داشته است.

روزهای شنبه و یکشنبه، بازارهای این دو شهرستان به طور کامل بسته باقی ماند. اشتغال، بازگشایی مرزها و بیمە بیکاری خواست مردمان اعتصاب کننده این دو شهرستان می باشد که تاکنون پاسخی به آنها داده نشده است.

ین اعتصاب در پی فراخوان بازاریان و فعالین مدنی این شهرستانهای مرزی برگزار شده است.
فعالین مدنی از مردمان این دو هشر درخواست کرده بودند تا  برای بازگشایی دروازەھای مرزی و ازسرگیری کسب و کار خود از اعتصاب کنند.
طی مدت اخیر، چندین نقطه مرزی از سوی دولت ایران و عراق بسته شده اند و این امر بر میزان بیکاری در این مناطق افزوده است.
یکی از بازاریان بانه به خبرنگار روژی کورد گفت: “۳٨ سال است اکثریت مطلق مردم کردستان برای انجام کارهای شاق و کم درآمد بە سراسر شهرهای ایران کوچیدەاند، اکنون حاکمیت نان بەقیمت جان را قطع کردە. بانە و پیرانشهر جواب میدهند.”
یکی دیگر از فعالین مدنی این شهرستان گفت: “مردم زحمتکش بانە وسیعا در اعتصاب عمومی علیە وضعیت بیکاری و مسدود کردن مرزها کە محل روزی درآوردنشان هستند، شرکت کردەاند. این عمل درست لازمست مورد حمایت همە شهرها قرار گیرد”.
بازارچه “کونه میرو” تنها بازارچه ای نخواهد که تعطیل خواهد شد، مطابق نقشه “مرکز پژوهش های مجلس رژیم” شمار دیگری از بازارچه های مرزی کردستان تعطیل خواهند شد و گذرگاههای مرزی منتهی به آنها نیز بسته می شود. جا دارد که مردم شهرستانهای پیرانشهر، سردشت، مریوان، روانسر، جوانرود، پاوه و ایلام و سایر شهرهای مرزی کردستان از اعتصاب عمومی مردم شهرستان بانه حمایت کنند.
نبود صنایع مادر و پایین‌دستی در استان‌های مرزی سبب شده ساکنان این مناطق به شغل کولبری روی آورند و در این میان شاهد افزایش آمار ترک تحصیل دانش‌آموزان در این مناطق هستیم زیرا بسیاری از افراد تحصیلکرده به دلیل نبود اشتغال پایدار، کولبری را به عنوان منبع درآمدی برای خود انتخاب می‌کنند‌‌.

نظرات