استفاده از چراغ نفتی در مدرسه بنی رزان بانه سبب آتش گرفتن این مدرسه و بخطر افتادن جان دانش آموزان گردید

0
1129

روژی کورد: بنا به گزارش رسیده به روژی کورد روز سه شنبه 5 دی ماه 1395 شمسی، مدرسه چهار کلاسه “بنی رزان” بانه، طعمه حریق شد، حریقی که می تواست دگربار “شین آباد”ی دیگر در دل کوردستان ستمدیده ایران باشد.

یک منبع مطلع در اینباره به روژی کورد گفت: 6 پایه روستای ‘بنی رزان’ داری چهار کلاس است که سه کلاس برای دانش آموزان و یک کلاس برای نمازخانه مدرسه در نظر گرفته شده است و با توجه به کمبود کلاس و برای جبران کمبود کلاس ها کانکس هایی در حیاط مدرسه جانمایی شده که سیستم گرمایشی این کانکس ها چراغ نفتی است و ساختمان مدرسه گاز رسانی شده است.

به دلیل کوچک بودن فضای مدرسه کانکسهایی برای جبران کمبودها در حیاط مدرسه جانمایی شده است که این کانکسها فاقد سیستم گازرسانی بوده و دانش آموزان از چراغ نفتی برای گرم کردن خود استفاده می نمایند.

صبح روز سه شنله چراغ نفتی آتش گرفته است  و بخشی از وسایل دانش آموزان این مدرسه در آتش سوخت که در صورت عدم مهار بموقع و سریع آتش، حادثه ای دیگر از قبی شین آباد، در دل کوردستان رخ می داد اما خوشبختانه این بار دانش اموزان طعمه حریق نشدند.

 

نظرات