آیا مردم سکاتلند به استقلال از بریتانیا رأی مثبت خواهند داد؟

0
1425

پارلمان سکاتلند، در یک رأی‌گیری، با طرح ویر اول این کشور مبنی بر برگزاری رفراندم استقلال از کشور انگلستان، رأی مثبت داد.

روز سه‌شنبی پارلمان سکاتلد، با ۶٩ رأی موافق در برابر ۵٩ رأی مخالف، وزیر اول سکاتلند را ملزم کرد که از پارلمان بریتانیا اجازه برگزاری مجدد همه‌پرسی را برای استقلال سکاتلند، بگیرد.

به گزراش رسانه‌ها، اگر پارلمان بریتانیا نیز این طرح را تایید کند، همه‌پرسی استقلال سکاتلند از بریتانیا در اواخر سال ٢٠١٨ میلادی برگزار خواهد شد.

نیکولا ستورجن، رهبر حزب ملی سکاتلند که این طرح را به پارلمان کشورش داده است، خطاب به نمایندگان پارلمان عنوان کرده که “آینده سکاتلند باید در دست خود سکاتلند باشد”.

در سال ٢٠١۴ رفراندم استقلال در کشور سکاتلند برگزار شد، اما بیشتر ساکنان این کشور خاستار ماندن در کشور بریتانیا بودند، اما به گفته‌ی طرح کنندگان این رفراندم شرایط کنونی با سال ٢٠١۴ فرق کرده است.

احتمالا با طرح خروج بریتانیا از اتحادیه‌ی اروپا، که پیشتر پارلمان سکاتلند مخالفت خود را با آن اعلام کرده بود، همه‌پرسی استقلال سکاتلند از بریتانیا رأی کافی شهروندان خود را بدست آورد.

پیشتر اوایل ژانویه سالجاری میلادی،۹۰ نماینده‌ از ١٢۴ نماینده‌ی پارلمان منطقه‌ی سکاتلند در ادینبورگ (ادینبورو) با طرح خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (معروف به برکسیت) مخالفت کرده بودند.

همکنون اکثریت مردم سکاتلند طرفدار اروپا شناخته می‌شوند و به همین دلیل بسیاری از آنها خواهان جدایی از بریتانیا هستند، اما نظرخواهی در این امر تنها با رضایت دولت مرکزی امکان‌پذیر است.

یک رفراندوم عمومی در ژوئن ۲۰۱۶ نیز نشان داد که ۶۲ درصد مردم سکاتلند با خروج بریتانیا از “اتحادیه اروپا” مخالف هستند.

رفراندم استقلال سکاتلند از بریتانیا که احتمالا در اواخر سال ٢٠١٨ و یا ابتدای ٢٠١٩ میلادی برگزار خواهد شد، به نظر می‌رسد آرای اکثریت مردم سکاتلند را بدست آورد.

نظرات