آمار رسمی شیوع کرونا در ایران: مرگ بیش از ۱۳۰۰ نفر و دهها هزار مبتلا

0
177

روژی کورد:
هزار و ٢٠۵ مورد ابتلا بە کرونا در شرق کوردستان ثبت شدە است.

در پنج استان شرق کوردستان (سنندج،کرمانشاه،ایلام،ارومیه و لرستان)، نیز آمار مبتلایان بە ویروس کرونا بە  هزار و ٢٠۵ تن رسیدە است.
با استناد بە آمار هەنگاو طی دو هفتە گذشتە دست کم ١٣٧ مورد مرگ شهروندان بە دلیل ابتلا بە ویروس کرونا در چهار استان، شرق کردستان ثبت شدە است. کە ۴٠ نفر از آنها زن و ٩٧ نفر نیز مرد بودەاند.
شهرهای سقز و کرمانشاه بە ترتیب با ثبت ۴٠ و ١٩ مورد مرگ در اثر ابتلا بە ویروس کرونا بیشترین آمار را داشتە اند. 

نظرات