چرا میگوییم اپوزیسیون فارس؟ ✍ حزب دمکراتیک کاسپین

0
1059

بارها و بارها شاهد شنیدن اپوزسیون فارس از جانب احزاب ملیتهای ساکن ایران بودیم که به طیف تمامیت خواه و مرکزگرا سلطنت طلب اطلاق می شود .

چرا اپوزسیون فارس! دلیل نامگذاری آن چیست؟ این موضوع در دو وجه خلاصه می شود.

وجه اول: با نگاهی کوتاه به کسانی که در راس هرم نزدیکان رضا پهلوی هستند متوجه خواهیم شد که اکثریت آن ها متعلق به مناطق مرکزی و فارس نشین هستند چه در فرشگرد چه در شورای ملی چه در ققنوس تازه تاسیس چه در هر جریانی که ایشان افتتاح می کند، بارها و بارها شده که جداشدگان از اپوزسیون فارس که با حزب دموکراتیک کاسپین همکاری خود را شروع کرده اند گفته اند وقتی که عضو احزاب سلطنت طلب بوده ایم سرگروه ها همیشه فارس بوده اند و اگر اعتراضی می کردیم با ما برخورد تخریبی می شد.

حال به وجهه دوم میپردازیم گروه دومی که عضو تشکیلات سلطنت طلبان هستند تشکیل شده از کاسپی ها، بلوچ ها و کوردهای فارسیزه و آسمیله شده هستند که زبان و فرهنگ و هویت خود را فدای هویت آریایی فارسی می کنند که البته با بیداری ملل و ایجاد احزاب کورد و کاسپی و بلوچ این روند در حال کند شدن است.

Comments

comments