میدان شهرداری رشت/پایتخت سیاسی اولین جمهوری آسیا

0
1117

اینجا پایتخت سیاسی اولین جمهوری آسیا می باشد بله اینجا میدان شهرداری رشت می باشد پایتخت جمهوری گیلان که نود و نه سال پیش در شانزدهم خرداد ۱۲۹۹ توسط میرزا کوچک خان جنگلی بنیان گذاشته شد و امروز بعد از حدود صد سال نوادگان او اراده کرده اند راه او را ادامه دهند و پرچم ایالتی کاسپین را برافراشته کنند

Comments

comments