شانزدهم خرداد

0
803

به شانزدهم خرداد نزدیک میشویم شانزدهم خرداد در تاریخ مبارزاتی ملت کاسپین به دو دلیل روزیست خجسته اولا شانزدهم خرداد امسال برابر است با نود و نهمین سالگرد تاسیس جمهوری گیلان توسط میرزا کوچک خان جنگلی ریاست جمهوری گیلان، دوما شانزدهم خرداد امسال دومین سالگرد تاسیس حزب دموکراتیک کاسپین است که توسط جناب شهرام شادپور و نسل نوین جنگل، نوادگان میرزا کوچک خان جنگلی تاسیس شد

Comments

comments