برافراشته شدن پرچم ایالتی کاسپین

0
1940

برافراشته شدن پرچم ایالتی کاسپین بر سر مزار یکی از بزرگان ملت کاسپین کاپیتان سیروس قایقران توسط فعالین هویت طلب کاسپی اهل بندر انزلی. 

Comments

comments