ماموران زندان زاهدان بند ۳ این زندان را بازرسی و وسائل زندانیان را بهم ریختند.

0
1025

 

بلوچی :  به دستور خلیلی مسئول حفاظت زندان مرکزی زاهدان ماموران به بند سه زندان یورش برده و با بهم ریختن و تخریب وسائل زندانیان اقدام به تفتیش و بازرسی کرده اند.

ماموران همچنین علیرغم مخالفت زندانیان با حجت اینکه “به دنبال مواد مخدراند” وارد نمازخانه زندان شده و قرآنها و کتب دینی را بهم ریختند.

یک منبع مطلع خبر داد که پس از پایان بازرسی و تفتیش خلیلی مسئول حفاظت زندان دچار سکته شده و به بیمارستان منتقل شده است.

لازم به ذکر است که بند ۳ زندان زاهدان متعلق به زندانیان سیاسی است.

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here