بلوچستان اِشغالی در چنگال خونینِ غارتگران

0
1273
قسمت اول

اشغالگران تمدن ستیز از ارزش اقتصادی بلوچستـــان  و موقعيـت استراتژيکـی  بی نظيــر آن بخوبی آگاه هستند وبه دليل اينکه   از نظر منابع طبيعــی ، معادن فلزی و غير فلزی بسيـار غنـــی است وحشيانه و با حرص  نامحدود به غارت و تخريب آن ادامـه می دهنـد۰ حکــام  نژادپرست پـارس، سپاه مافیایی ، ارتش پاکستان و جنايتکاران  پنجابـی با  ناديده گرفتن  حق مالکيــت ملـــت بلــوچ بر سرزميــن اجــدادی اَش در غارت دارايی های بلوچستــان وسرکوب مردم ستمديده بلــوچ فوق العاده  فاجعه آفرين هستنــد۰

 اشغالگـران  چپاولگــربه بلوچستـــان  هجـوم آورده و حريصانه با شرکتهای سودجو و ديگـر استثمارگران خارجی ( چينی ، ژاپنـی، هندی، روسی، کره ای، افغانی و تايلندی ) هم پيمان شده اند۰  با امضای معاهدات غيرقانونی و قراردادهای جعلـی بر سرمايه های ملـی بلوچستان  چوب حراج زده، منابــع طبيعــی و معادن وطن مان  را شبانـه روزغارت می کنند۰
 بيش از دويست و پنجاه ( ۲۵۰) اداره ، موسسه وشرکت خارجی ،  ادارات و شرکتهای وابسته به ارتش تبه کار پنجاب و سپاه مافيايی پارس در حال حاضر به غارت سرمايه های ملــی بلوچستان مشغول هستنــد۰
دولت فاشیستی طھران برای غارت منابع ملی و معادن بلوچستان علاوہ برباز گذاشتن دست سرمایہ داران پارس و پنجابی ھم پیمان چینی ھای غارتگر و سرمایہ داران ھندی نیزشدہ است۰
طرح کریدور اقتصادی چین و پاکستان به ارزش چهل و پنج میلیارد (۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار بزرگترین طرح ارتش اشغالگر پاکستان، حکام پنجاب و دولت غارتگرچین است۰ بر اساس این پروژه استعماری  بندر استراتژیک  گوادر بمدت ۴۳ سال به دولت چین واگذار شده چینی ها با اجرای این طرح غارت معادن و منابع بلوچستان را تشدید خواهند کرد۰
بیش از پانزدہ سال است کہ تاراج معادن فلزی سیاهیں ڈِکّ ( سایندک ) بوسیلہ اسلام آباد و شرکت متالوژی چين جریان دارد۰ در نخستین بخش مقالہ حاضر طرح مشترک اشغالگران پاکستانی و دولت غارتگرچین را در سیاهیں ڈِکّ ( سایندک ) مرورخواھیم کرد۰

سياهيـں ڈکّ  (سايندک، سينـدک )

سياهيـں ڈِکّ منطقه ای است بسيار زرخيز و کوهستانی در چاهان ( چاگی، چاغـی) که در شمال کوه دپتان ( تپتان) ، در جنوب نيمــروز و در ششصد وهفتاد کيلومتری غرب شهرشال ( کویٹــه) واقع شده است۰
سياهيـں ڈِکّ اصطلاحی است بلوچـی که  شامل «سياهيـں » و« ڈکّ » است۰  معنی سياهيـں ڈِکّ، بلندی سياه يا کوه سياه است۰  سياهيـں ڈ کّ بلوچی در زبان اردو و پارسی به شکل « سايندک» يا « سيندک » در آمده است!
سياهيـں ڈ کّ و همچنین ريکوڈ کّ در “چاغی” بر روی يک کمربند کانسارهای با ارزش فلزی و معادن غنــی واقع شده انـد۰  در اوايل قرن بيستم ، یعنـی ۴۷ سال قبل از تاسیس کشور پاکستان، انگليسيها نـيــــزبه معادن سياهيـں ڈک چشم دوخته و در همان زمان برای غارت خاک زرين بلوچستان فعاليتهايی در آنجا داشته اند۰
يکی از دلايل مهم ساخت راه آهن بین دزآپ ( زاهـدان ) و شال ( کویٹـه) که از چاغی می گذرد معادن مس و طلای منطقه است۰  براساس مطالعات و محاسبات کارشناسان چينی در سال ۱۹۷۰ وزن کانسارهای قيمتی در سياهيـں ڈ کّ چهارصد و دوازده ميليون تـُن ( ۰۰۰ ۰۰۰ ۴۱۲ تـــُـن ) وارزش معادن طلا، نقره ومس سياهیں ڈکّ در همان سال بيش ازچهار ميليارد دلار (۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰۰۰ دلار ) برآورد شد۰ درحالی کـه براساس محاسبات امريکائيها ارزش معادن مس، نقره و طلا ی سياهیں ڈکّ تقريبا بيست ميليارد دلار ( ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ دلار) تخمين زده شد۰
قـرارداد پروژه سياهيـں ڈ کّ در اواسط دهه هفتاد ميــلادی بين حکام پاکستانی و شرکت استعماری متالوژی چين به امضا رسيد۰  چينی ها با دادن وام به حکومت پاکستان  با ضمانت در معادن سياهيـں ڈ کّ پروژه استخراج طلا، نقره و مس را در معادن آنجا آغاز کردنـد۰   طبق همـان قرارداد ناعادلانه، استعماری و غيرقانونی حکام پول پرست اسلام آباد ميليونها دلاربه حساب بلوچستان از چينی ها قرض گرفته اند۰
سرمایه داران چینی و در رأس شان دولت چین که از پتانسيل بالای بلوچستان و ارزش منابع و معادن سرزمين بلوچ بخـوبــی واقف هستنـد، هميشه به تقاضاهای وام حکام اسلام آباد جواب مثبت داده اند۰
پروژه سياهيـں ڈ کّ با دادن وامهای هنگفت چينی ها به حکومت ضدبشر پاکستان با بهره هفت در صدی (%۷ ) شروع شد۰
ژنرالهای سارق پنجابی از طريق وبسايت ارتش در سال ۲۰۰۴ اعلام کردند که پروژه سياهیں ڈکّ برای ارتش در کل يکصد و هشتاد ميليون دلار (۱۸۰۰۰۰۰۰۰ دلار) هزينه دربرداشته است که از درآمد حاصل از فروش مس، طلا و نقره بلوچستان در سياهين ڈکّ بازپرداخت خواهد شد۰
اگرچه مبلغ دقيق وامهای داده شده از طرف چين به حکومت اسلام آباد در رابطه با پروژه سياهیں ڈکّ در لابلای تبليغات پنجابيها و دروغهای ژنرالهای ارتشی پوشيده شده اند اما درسايت رسمـی وزارت دفاع پاکستان ( فوروم وزارت دفاع پاکستان ) چنين آمده است :« … اين پروژه قادر خواهد بود تا در عرض هفت سال وامهای خارجی و داخلی خود را بازپرداخت کند…» ملاحظه می کنيد پروژه ای که بهره برداری از آن سالانه صدها ميليون دلاردرآمد دارد تا هفت سال در پوشش بازپرداختن وام به جيبهای گشاد ژنرالهای پنجابی و شماره حساب شرکت متالوژی چيــن سرازير خواهد شد۰  لازم به ذکر است که اگرچه بلوچستان چند برابرکل هزينه پروژه را پرداخت کرده است امـا همچنان به چينی ها و پنجابيها بدهکار است!
طبق اوليـن قرارداد استعماری و بلوچ ستيزانه بين چينی ها وحکام اسلام آباد برای استخراج معادن سياهيـں ڈ کّ ، سهم بلوچستان از درآمـد معادن مس، نقره و طـلای سياهيں ڈکّ فقط دو در صد اعلام شد! دو درصدی که هرگز به بلوچستان نرسيـد۰  بنابراين تقريبا صد در صد درآمـد سياهیں ڈکّ که بخش مهمی از دارايی ملی بلوچستان است توسط چينيهای پول پرست، پنجابيهای ددمنش و مهاجرين نوکيسه هنـدی غصب شده است۰
حکام اسلام آباد وچينی ها  تاراجگــری را بدانجــا کشانده اند که با کمال وقاحـت و دراوج زياده خواهــی، سهــم بلوچستـــان را از سياهيـں ڈ کّ سالانــه هفتصـد هـزار (۷۰۰۰۰۰ هزار) دلار اعــلام کرده انـد!.
بهره برداری رسمی از پروژه سياهيـں ڈ کّ
به موازات کار و فعاليت برای تاسيس کارخانه استخراج فلزات درسياهيـں ڈ کّ چينی های غارتگر به انتقال مواد خام و خاک زرين بلوچستان به چين نيز پرداخته اند۰  ازوزن و حجم سنگهای قيمتی به سرقت رفته شده در دهه هشتاد و نود ميلادی هيچ گونه آماری در دست نيست۰  لازم بذکراست که انتقال موا د خام و سنگ های قيمتی ازسياهيـں ڈ کّ به چين شبانه روز و بدون توقف از طريق جاده کراکورام صورت گرفته است۰
پروژه سياهيـں ڈ کّ پس از سالها تاخير در ماه اوت ۲۰۰۳ رسمـا به بهره برداری رسيد۰   در دهه هفتــاد ميــلادی برآورد شده بود که معادن سياهيـں ڈ کّ پس ازبهره برداری ۱۹ سال فعال خواهند بود و براساس قيمت طلا، نقره و مس در ۱۹۷۵ میلادی درآمـد حاصل از فروش معادن سياهيــں ڈکّ سالانه شصت و پنج ميليــون دلار برآورد شده بـود۰
بر اساس معاهده استعماری بين حکام اسلام آباد و شرکت متالوژی چين کـل معادن سياهیں ڈکّ درابتدا بمدت  ده سال در اجاره چين هستنـد۰  بدنبال شروع غارت مستقيم و رسمـی معادن سياهيـں ڈ کّ شرکت متالوجی چين اعلام کرد که حاضر است سيصد و پنجاه ميليون دلار میلیون دلار ( ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ دلار) برای توسعه اين پروژه در آينده نیز سرمايه گذاری کنـد !
پس از گذشت پانزده سال شرکت متالوژی چين همچنان بر کـل معادن سياهیں ڈکّ چنگ انداخته است۰
چينی ها ی استعمارگـر که به ارزش معادن سياهيـں ڈ کّ ، منابع غـنــی بلـوچستــان و اهميت استراتژيکی گوادر پی برده برده اند هم پيمان خود ژنـرال مشرف جنايتکار را در نوامبر ۲۰۰۳ ، يعنی سه ماه بعد از شروع بهره برداری پروژه سياهيـں ڈ کّ به پکـن فراخواندند۰   ژنرال کودتاچـی  قراردادهای استعماری و خائنانه جديدی را بر سر منابع و معادن بلوچستان با چيني ها امضا کرد۰  چيني ها نيز با دادن يک وام پانصد ميليون دلاری (۵۰۰۰۰۰۰۰۰ دلاری)، کمک تسليحاتی و تجهيزات نظامی به ارتش پاکستان مشـرف خون آشام  را عملا در سرکوب مردم بلوچستان حمايت و تشويق کردند و با اين کارکرد استعماری و عملکـرد ضدبشـری سرمايه های نهفته درسرزمين بلوچستان را آسانتــر و ارزانتــر غارت کنند۰
در همان زمان نيزاعلام شد که بر اساس قرارداد جديد بين حکام اسلام آباد و چينی ها پنجاه در صد از سود حاصل از فروش صادرات سياهيـں ڈ کّ بعلاوه مـاهـانـه پانصد هزار دلاردر طول ده سال سهم حکام اسلام آباد و سهم حکومت بلوچستان سالانه هفتصد هزار دلار است! در نتيجه سهم دو درصدی ! بلوچستان را که در قرارداد اصلی قبول کرده بودند نيز در نهايت غصب کردند۰

آيا قراردادی غيرعادلانه تر و چپاولگرايانه تر از اين نوع در تاريخ سراغ داريد؟
آقای تالپورتحليلگر سياسی در مورد غارتگری چينی ها، پنجابيها و مهاجرين هندی در بلوچستان چنين می نويسـد: « از سال ۲۰۰۳ تا بحال انتشار آمار و ارقام مربوط به استخراج معادن درسياهيـں ڈ کّ محدود است اما ديلی تايمز در ماه مئی ۲۰۰۹ گزارش داد که از ماه اوت ۲۰۰۳ گرفته تا ماه مئی ۲۰۰۹ هفت هزار و هفتصد وچهل و شش تـُن طلا، هشتاد و شش هزار و سيزده تن مس، يازده هزار و چهل و شش تن نقره چهارده هزار و چهارصد و هشتاد و دو تن آهن مغناطيسی از معادن سایندک استخراج شده است۰  ارزش توليدات فوق ششصد و سی و سه ميليون دلاراعلام شده است»۱..   مقامات گمرک چین نیز در سال ۲۰۰۵ اعلام کردند که در اولين سال فعاليت سياهيـں ڈ کّ ( از اوت ۲۰۰۳ تا اوت ۲۰۰۴) واردات مس چين از سياهيـں ڈ کّ ( فقط مس) به ارزش سی و شش ميليون دلار بود و در دومين سال به هشتاد و پنج ميليون دلار افزایش يافت۰  بنابر اين مقدار و ارزش نقره و طلای غارت شده ازمعادن سياهيـں ڈ کّ هرسال صدها ميليون دلار است۰

هردوطرف قرارداد سياهيـں ڈ کّ يعنی چيني ها و حکومت اسلام آبادبا زيرپا گذاشتن حقوق ملی ملت بلوچ و ناديده گرفتن قوانين جهانی در کمال وقاحت مس، نقره و طلای سياهيـں ڈ کّ را غصب کرده وبه زور از بلوچستان خارج می کنند۰
وام هايی را کـه حکام اسلام آباد به نام « پروژه سايندک » از چيني ها گرفته اند، از دوران ذوالفقـارعلی بهٹو گرفته تا حکمرانـی مشرف جنايتکار به حساب ملت بلـــوچ نوشتـه اند کـه هم اکنون ازدر آمد حاصل از فروش مس، نقره و طلای سياهيـں ڈ کّ باز پرداخت می شوند البته با يک بهره هفت در صدی !
حکام اسلام آباد به چينی های غارتگر  تضمين داده اند ( يکی از مفاد قرارداد مشرف جنايتکاربا چينی ها در سال ۲۰۰۳) تا امنيت غارتگران چينی را در بلوچستان  اشغالی تامين کنند۰
دولت چين وشرکتهای ی چينی کـه طمعکارانه به بلوچستـــان هجوم آورده اند در غارت سرمايه های ملی بلوچستان با حکام اسلام آباد همدســت و درجنايات هولنــاک ژنرالهای پنجابی بر عليه ملت بيـدفاع بلوچ شريک هستند۰   اگرچه بيش از پانزده سال از بهره برداری معادن سياهيـں ڈ کّ می گذرد وضعيت اقتصادی بلوچستـــان روزبروز وخيم تر شده ،  مردم بلوچ در معرض قتل عام بیسابقه ای قرار دارند۰ به منظور اجرای طرح ضدبشری کوچ اجباری مردم از مناطقی وسیع  خانه های محقر مردم بوسیله ارتش پاکستان و چینی ها به آتش کشیده می شوند ۰
ارتش پاکستان که منافع اش را با منافع چيني ها گره زده از حمايت تسليحاتی پکن برخوردار است و با تکرار جناياتی که در بنگلادش مرتکب شد جنبش حق طلبانه مردم بلوچ را وحشیانه قلع و قمع  می کند تا سرمايــــه های ملــــی بلــــوچ و درآمدهــــای کــــلان حاصــــل از منابــــع و معــــادن بلوچستــــان را به اسلام آباد و پکن  کاناليــــزه کنـــد۰
(ادامـه دارد)

آزات ءُ آباد بات گنجيـــں بلوچستـــــــــان

پروشت ءُ پروش باتنـــت ايران ءُ پاکستان
محمــد کریــم بلــوچ
اکتبر ۲۰۱۸

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here