نیمی از روستاهای شمال استان خالی از سکنه شدند

0
1160
روستاهای شمال استان سیستان و بلوچستان با معضلاتی همچون خشکسالی، ریزگرد و همچنین بیکاری مواجه شده است.

 شمال استان سیستان و بلوچستان همواره در سال های اخیر دچار خشکسالی  قرار گرفته است، روستاهای این منطقه با وجود مشکلات متعدد همچنان استقامت خود را در برابر بلاهای طبیعی حفظ کرده اند.

بیش از نیمی از مردم روستاهای شمال استان به مهاجرت روی آورده اند به طوری که در برخی از روستاها تنها چند خانوار زندگی می کنند و این امر باعث خالی شدن مرز شده است.

خانه های تبدیل به بیابان های شن شده است و تنها مسئولین نظارت گار این وضعیت بحرانی هستند.

اکثر این روستاها ساکنانشان بلوچ ها هستند.

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here