اما جمعه زر آباد: نیروی انتظامی و تعزیرات شهرستان کنارک بصورت عقده ای با مردم بخش زرآباد برخورد میکند

0
769
مولوی مهروزهی امام جمعه جاسک در نوار ساحلی بلوچستان در بخشی از خطبه های دیروز 13 اسفند نسبت به اقدامات نیروی انتظامی و تعزیرات حکومتی در اعمال فشار بر مردم بخش زرآباد بشدت انتقاد کرد.
این عالم اهلسنت بلوچ اظهار داشته اند: “نیروی انتظامی و مبارزه با قاچاق کالای شهرستان کنارک بصورت عقده ای با مردم بخش زرآباد برخورد میکند نیروی انتظامی بجای برخورد با اتباع بیگانه جلوی مشروب فروشان را بگیرد که دارند زندگی جوانان ما را به نابودی می کشاند.”
مولوی مهروزی در ادامه با اشاره به برخوردهای تعزیرات حکومتی گفته اند: “مردم زرآباد قبول می کنند که دیگر از چابهار برنج نیاورند به شرطی که نیروی انتظامی برنج، آرد، کفش و دیگر مایحتاج اهالی را تامین کند.”
وی در ادامه با تاکید بر اینکه “اداره قاچاق کالا در ماه ها و هفته های اخیر به هیچ وجه قانونی عمل نمی کند.” با اشاره به سخنان خامنه ای در خصوص عدم برخورد با کوله برهای استان سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: “مردم زرآباد به تنگنا آمدند و باید مسئولین مربوطه در این خصوص چاره اندیشی کنند”
قابل یادآوری است میزان برخورد دستگاه های دولتی و نیروی انتظامی بر علیه شهروندان اهلسنت بلوچ در سال جاری نسبت به گذشته شدت بسیار بیشتری به خود گرفته است. و تقریبا اکثر فعالیتهای اقتصادی مردم بلوچ جهت امرار معاش را در بر میگیرد. و به عبارتی تمام خرید و فروشها در اطراف مرز و حتی خارج کردن جنس از چابهار ممنوع شده است.

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here