ســـوءِ استفــاده ایران و پاکستان از فجايـع طبيعی در بلوچستـانِ اشغالـی

0
842

بی توجهی به سیل زدگان بلــوچ
 
بارندگی های شدید هفته گذشته و جاری شدن سیل خرابی های زیادی در بلوچستان اشغالی به همراه داشت و بار دگر مردم بلوچ متحمل خسارات بسیار شدند۰ رژیم ایران و لشکریان اشغالگرش با بی تفاوتی و عدم توجه به نیازهای سیل زدگان با خشنودی نظاره گر وضعیت اسفناک مردم هستند۰ هفتاد درصد از «مدارس» دچار آب گرفتگی شدند۰ سقف چند مدرسه بر سر دانش آموزانِ بلوچ فروریخت و صدها خانه گلی ومحقر خراب شدند. علاوه برتلفات جانی خسارات مالی وارده بیش از یکصد میلیارد تومان تخمین زده شده اند۰۰۰ 

هم زمان با طغیان رودخانه های بلوچستـان معاون روحانی، وزیر راه ، وزیر بهداشت و استانداربیگانه که به بهانه «توسعه سواحل مکران» به چابهار آمده بودند برای غارت هر چه بیشتر معادن و منابع ملی بلوچستــان نقشه ها کشیدند.

هیچکدام از آنان بجزاستانداررژیم توجهی به هجوم ویران ‌کننده سیلاب‌ها و خرابی‌های زیاد در بلوچستــان اشغالی نکرد!  در واقع اوسطِ هاشمیِ جاش مأموریت داشت تا اعـلام کنـد:« سیل در استان سیستان و بلوچستان خسارت زیادی نداشته است»!
نمایندگان مجلس از واش ، سراوان،  پهره و چهبار که در طهـران منزوی هستند بی خبر از آنکه باند تبهکار زابلی ها به سردستگی شهریاری کلیه درها را از قبل قفل کرده با بی قراری به این در و آن در زدند۰ اما در نهایت مأیوس شده و به انزوای خویش برگشتند۰آنها که ازعمق فاجعه و برخورد بیمارگونه رژیم با سیل زدگان خبرنداشتند در عمل تجربه کردند که تابحال خیلی خوشبین  بوده انـد۰ پس از چند روز سردرگمی بالاخره از طریق باندِ چپاولگرِشهریاری با خبرشدند که صندوقِ « ستاد بحـران» در بلوچستـــان خالی اسـت!
از آنجائیکه نمایندگان معترض و تقاضای کمک شان برای سیل زدگان از طرف مقامات و مسيولین ذی ربط به هیچ گرفته شد عاجزانه از وزارت کشـور گِله کردند! کاری که هیچ کمکی به سیل زدگان در بلوچستانِ اشغالی نکـرد. 
بی توجهیِ حکام طهران به سیل زدگان بلــوچ پدیده ای جدید و یا اتفاقی نیست۰ این اولین بار نیست که مردم نیازمند و بلازده به حال خود رها می شوند۰ این بار استاندار جاش با دروغ پردازی و ناچیز جلوه دادن خسارات ناشی از سیلابها در واقع اعلام کرد که کمکی در کارنیست. عدم توجه رژیم به سیل زدگان ودروغ پردازی استاندار رژیم خاطرهٔ زلزله ۸ ریشتری  گُـشت و برخورد بیمارگونه اشغالگران را با سیل زدگان بلوچ درسال۲۰۱۳ میلادی  تازه کـرد.
زمین لرزه ۷٫۸ ريشتریِ  آواران
  
gwadar555
زميـن لـرزه ۷.۸ ريشتـری بيست و چهارم سپتامبر  سال ۲۰۱۳ میلادی تلفات جبران ناپذير و خساراتی فراوان بر ملـت استـواربلـوچ وارد کرد. در اثر اين بلای طبيعی  بيش از هزار نفر در اولين ساعات پس از زلزله جان باختند . تقريبا نود و پنج درصـد (% ۹۵) خانه های محقر مردم که با خشت و گل بنا شده بودند در منطقه خضدار و آواران خراب شده چندين هزار نفر زير آوارماندند و دههـا هزار خانواده متحمـل تلفـات جانی و خسارات مالی شدنـد. 
 
بيست و هشتم سپتامبر همان سال باز هم زلزله ای قوی بلوچستان را لرزاند که بر خسارات مالی و جانی مردم بلوچ افــزود. شـدت زمين لـرزه به پديدار شدن جزيره ای در دريای گوادرنيـزمنجـر شـد. جزيره ای که به دليل  گاز سرشاردرآن مورد توجه اشغالگـران بی تمدن پنجابی و ميديای منفعت پرست پاکستانی قرار گرفت رسانه های  پاکستانی برای انحراف توجه جهانیان از قربانيان زمين لرزه و سرپوش گذاشتـن بر سـوءِ استفاده بيمارگونه از زلزله بر عليه آسيب ديدگان و قربانيان اين بلای طبيعی تبليغاتی وسيع در مورد « جزيره زلزله »  براه انداختنـد.
 
سـوءِ استفاده از زلزله های پی در پی در بخش شرقی بلوچستـــان اشغالـی که منجر به کشته و زخمی شدن هزاران بلوچ بی پناه شـد ماهیت فاشيسم پنجاب و ددمنشی ارتش و نيروهای امنيتی پاکستان را بيش از پيش آشکار کـرد. در پیِ  زلزله ۷.۸ريشتری ( ۲۴ سپتامبر۲۰۱۳) اشغالگران خون آشام پاکستانی هم صدا با  نوکران خود در بلوچستان مبارزان آزاديخواه بلوچ، ارتش آزاديبخش بلوچستان و جبهه ملی بلوچستان را بعنوان موانع کمک رسانی اعلام کردند. در حاليکه بخشی از ميديای منطقه ای و رسانه های جهانی از قبيل بی.بی.سی و العربيه اعلام کردند که ارتش پاکستان مانع کمک رسانی به زلزله زدگان است. 
 
حتی امدادگران سازمان ملل متحد در مسير آواران متوقف شـده و ارتش ضدبشر پاکستان مانع ورود آنان به مناطق زلزله زده شـد. شيادی اشغالگران را حـد و مرزی نيست. پنهـان کردن اين حقيقت که وابستگان و خانواده های  مبارزانِ مسلح  بلــوچ  بيشترين تلفات را در زلزله های سال ۲۰۱۳ میلادی دادند، برنامه مشترک رسانه های  بلـوچ ستیز و ارتش اشغالگر بود. 
 

Basima88ارتش پنجاپ کمک رسانی به زلزله زدگان را عمـدا قطع کرد تا مـردم بلـوچ تلفات بيشتری را متحمـل شوند. درحاليکه راههای ارتباطی به آواران و خضدار را قطع کرده و نيازهای مبرم زلزله زدگان بلوچ را ناديده گرفته دهها هزار قربانی را بحال خويش رها کردنـد. 
 
پس از زلزلهٔ آواران ارتش  پاکستان هم زمان به خاران و پنجگور هجوم برد و با کشتاروحشيانه جوانان بلـوچ در بسيمــه ، پروم پنجگور و مشکئـے جناياتی دهشتناک مرتکب شـد.
 
زميـن لـرزه ۸ ريشتـری گـُـشـت
 
Gosht333
 زمين لـرزه ۸ ريشتری در بخش غربی بلوچستــــان اشغالی در ماه اوريل سال ۲۰۱۳  تلفات و خساراتی فراوان بر مردم بلوچ وارد کرد. سوء استفاده حکام تهران و دست نشاندگان محلی شان از آن بلای طبيعی چنان آشکار بود که پنجابيهای بی تمدن از آن درس گرفتند.
 
 رسانه های رژیم با پخش اخبار ضد و نقيض در اولين روز زلزله از ارسال« چهل دستگاه آمبولانس»  و اکيپ های کمک رسانی از دزاپ، کرمان، يزد و تهران به بلوچستان خبردادند.از شدت زلزله گفتند و در باب کمک های کلان به زلزله زدگان شايعه پراکنی کرده در عين حال جلوی کمک رسانی مردم را گرفتند.
 با اعلام آمارو ارقام ضد و نقيض سعی در ناچيز جلوه دادن تلفات و خسارات ناشی از« زلزله قرن » داشتند. حتی عکس گرفتـن از مناطـق زلزله زده ممنوع شـد. چنـد قطعه عکس اززلزله زدگان در گـُشــت که در سايت سنی آنلاين منتشر شـد و مصاحبه تلويزيون ماهواره ای بی . بی. سی با زلزله زدگان بلوچ پی از وقوع زلزله جاسوسان خامنه ای و سپاه مافيايی را سراسيمه کرد.
 
 فريبکاری و بی مسئوليتی حکام ايران در مقابل زلزله زدگان بلوچ اتفاقی نبود. از جنايتکاران  حرفه ای و فرقه مذهبی ـ فاشيستی حاکم هر گونه توحش بر ضد ملت بلوچ بر می آيد. سپاه  و بسيج با« اعلام آمادگی » کل منطقه زلزله زده را امنيتی کرده و در پی پس لرزه های متوالی در نهايت جار زدند که «سراوان در امنيت کامل» بسر می برد!
 
زلزله زدگان بلوچ بحال خود رها شده وچاره ای جز تعمير يا بنای خانه های محقر خود نداشتند در نهايت استاندار وقت درمصاحبه ای کلیشه ای با رسانه های رسمی در رابطه با «زلزله قرن » تعداد زخمي ها را دوازده نفر اعلام کرد و گفت:  « زلزله گشت را بخوبی مديريت کرديم!» هیاهوی اشغالگران در باب کمکهای کلان و ميليونی به زلزله زدگان گـُشت و سراوان « خالی بندی » رسمی و دروغ  بود.
 
برخورد اشغالگران با سيل زدگان در سال ۲۰۱۳ میلادی 
طغيان رودخانه هایِ بلوچستــــان بر اثر بارندگی شديد در ماه اوت سال ۲۰۱۳
میلادی باعث تخريب خانه های مردم و مزارع کشاورزی در صدها روستا در بخش شرقی و غربی گلزمین شـد. همچنين راههای ارتباطی در بخشهای وسيعی از مناطق سيل زده آسيب ديدنـد. برخورد کينه توزانه حکام بلوچ ستيز اسلام آباد و اشغالگران پارس با سيل زدگان بلـوچ غير انسانی بود. رسانه های رسمی و ميديای بلوچ ستيزبا جار و جنجال تبليغاتی خسارات سيل، وضعيت سيل زدگان و نيازهای مبرم مردم را به هیچ گرفتند ۰مقامات زرپرست پاکستانی به بهانه خسارات سيـل در بلوچستـان از مجامع بين المللی و سازمانهای خيريه کمکهای هنگفتی جمع آوری کرده به جيب زدند. پارسيان حاکم با انداختن باد به غبغب بظاهر کمکی از خارج نگرفتنـد تا کمکی به سيل زدگان بلـوچ نکننـد.  آنچه را که دولت ضدبشـری طهران و عوامل آن در بلوچستـــان بعنوان «کمک به سيل زدگان» بلوچ در تبليغات خود پخش می کردند « خالی بندی» بود وبلوف ۰
 
چـه بايد کــرد؟
 AAAbabalouchi rojikurd

هــرگاه  بلوچستــان اشغالی در معرض فجايع طبيعی مانند زلزله و سيلابهای سهمگین قرارمی گيرد خسارات مالی و تلفات جانی زيادی به مردم بلـوچ وارد می شـود. اما برخورد ضدبشری اشغالگران خسارات ناشی از بلایای طبيعی را دربلوچستــان چند برابر می کنــد۰ 
 
اگر ارتش پاکستان راههای ورودی را به مناطق زلزله زده  درواپسین روزهای سپتامبر سال ۲۰۱۳ قطع نمی کرد يقينا نيروهای داوطلب به کمک زلزله زدگان زخمی می شتافتند و تلفات جانی کمتــر می شد. اگر اشغالگران بدور از انسانيت جلوی کمکهای مردمی را سـد نمی کردند به زلزله زدگان مواد غذايی و دارو می رسيد و کودکان معصوم و زخمی  ازبی درمانی و گرسنگی جان نمی دادند۰
 
تجارب مشترک از فجايع طبيعـی در گلزميــن  نشان می دهد که مردم بلوچ  ازهيچ کس ديگر به غير از خويش نمی تواند انتظار کمک داشته باشـد. اشغالگران توحـش را بدانجا کشانده اند که جلوی کمک رسانی به آسيب ديدگان را می گيرند. زخمي های ما را زير آوار رها می کننـد تا جان بدهند و از افزايش ميزان تلفاتی که مردم بلوچ متحمل می شوند ديوانه وار پايکوبی می کنند. باید خودمان برای کمک به زلزله زدگان و سيلزدگان آمادگی داشته باشيم و با کمکهای مالی و معنوی خود خواهران و برادران ما را پشتيبانی کنيم. 
 
کمکهای مردمی به زلزله زدگان آواران ، خضدار و ديگر مناطق بلوچستان نمونه ای با ارزش از نوعدوستی و همبستگی ملی است۰  کمکهای مردمی به زخمی های زلزله سال ۲۰۱۳ که توانسته بودند خودشان را به کراچی و کویٹه  برسانند قابل ذکر و قدردانی است۰ توحـش اشغالگران در بلوچستـان، نیات شوم شان و سوءِ استفاده از هررویداد حتی بلایای طبیعی برای از بين بردن فيزيکی ملت بلـوچ شکافی عميق بين آنان و مردم بلــوچ بوجود آورده اسـت. بی اعتمادی مطلق نسبت به اشغالگران نتيجه جنايات آنان در بلوچستــانِ است. 
 
رابطه اشغالگران  با مردم بلــوچ رابطه ظالم است و مظلوم ۰تجارب خونين دهه های گذشته نشان می دهد که همزيستی مسالمت آميز با اشغالگران غيرممکن است۰ اشغالگران از نظر فکری و ارزشهای اجتماعی عقب مانده هستنـد. راه حل کليه مسائل را در قلـدری و زورگویی می بينند. اهـل ديالوگ و مذاکره نيستند. 
 
چه انسانهای بیباک و گرانقـدری را که با حربه مذاکره به قتل نرسانده انـد۰ شهیدانی چـون میردوست محمـد خان، نواب نوروز خان و دادشاهِ کمال گواه این فاکت مهم هستند که اشغالگران با فرهنگ دیالوگ و مذاکـره کاملا بیگانه هستنـد۰از اصل «احترام متقابل» بدور هستند. فقط به منافـع خود فکر می کنند و هميشـه در پی ارضای غرايز تماميت خواهی، زياده طلبی و قدرت طلبی هستنـد.
 
 آنان به وجود و حقوق ملت بلوچ ذره ای احترام قائل نيستند و در صدد نابودی هویت ملی ما  وادامه اشغال سرزمين غنی  بلوچستان هستنـد۰ بيرون راندن بيگانگان غارتگر از بلوچ گلزميـن و استقلال بلوچستــان راه حل اساسی مشکلات ملی، سياسی و اقتصادی ماسـت. وظيفه ملی هر بلــوچ است تا بهرطريقی که برايش ممکن است درمبارزات آزاديخواهانه شرکت کنـد.
آزات ءُ آباد بات گنجيــــں بلوچستـــــــــان
 
پروشت ءُ پروش باتنـــت ايران ءُ پاکستان
 
محمـد کريــم بلــوچ

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here