سربازگیری در زاهدان

0
1068
دیروز دوشنبه 6 دیماه ماموران نیروی انتظامی با مراجعه به بازار زاهدان، از مغازه دارها، مشتریان و حتی از مسافران در خواست کارت شناسایی کرده اند.
این برخوردهای ماموران که با هدف سرباز گیری انجام می شده است افرادی را که کارت شناسایی به همراه نداشته اند را با خود می بردند. یک شاهد عینی به فعالین بلوچ گزارش داده است که “یک مرد جوان اهل سراوان که کارت پایان خدمت به همراه نداشت علیرغم اینکه برای درمان به همراه مادر پیرش به زاهدان آمده بود در مقابل فریاد های مادر پیر و تنهایش برده شد.”
وجود چنین رفتارهای خشن و بی ضابطه ای باعث شده است که بسیاری از کنشگران سیاسی بلوچ ریشه این برخوردها را در نفرتهای مذهبی و قومی ماموران انتظامی و امنیتی نسبت به مردم اهلسنت بلوچ جستجو کنند.

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here