۵۶ درصد از جمعیت ایران ریشه نژادی عرب دارند

0
1006

روژی كورد: مرکز انترناشنال جغرافی در وبسایت خود اقدام به انتشار نتائج تحقیقی نموده است که در مورد همگونی و ناهمگونی جوامع و کشورهای مختلف انجام شده است. طی این تحقیقات نتایج دی ان آی 60 گروه جغرافیایی و دینی را هر کدام از دو جمعیتی که بیشتر به انها مشابه بوده اند مشخص نموده است. در مورد ایرانیها، نتایج این مرکز تحقیقاتی جهانی، همگونی 56% از ژنتیک جمعیت ایران با عربها را نشان می دهد.

در رابطه با ایرانی ها، تحقیق بر اساس آزمایش دی ان ای ایرانیان بومی انجام شده است که نشان می دهد که ایرانیها نژادی هستند که از افریقا مهاجرت کرده اند و ابتدا جنوب غربی آسیا را تا رسیدن به اورآسیا طی و سپری نموده اند.

برخی گروههای این جمعیت در خاورمیانه و جنوب غربی آسیا ماندگار شده اند و با گذشت زمان الگوهای ژنتیکی منحصر بفردی را در خود گسترش و توسعه داده اند.

بیشتر آلبانیائیها و بخشهای جنوب آسیا که در در رفرنسهای جمعیت ایرانی ما دیده شده اند به این الگوهای باستانی واکنش نشان داده اند.

اکثریت جمعیت آسیا و آسیای مرکزی به احتمال زیاد از طریق مهاجرت گروهها از گروه منشا و اولیه به ویژه از شمال مانند ترکها و مغولها به این منطقه آمده اند.

همچنین ممکن است وجود جاده ابریشم نیز به ناپدید شدن الگوهای ژنتیکی به ویژه در جنوب و غرب کمک نموده باشد.

میزان همگونی ایرانیها با دیگر الگوهای ژنتیکی:
عربی 56%
شرق افریقا 4%
شمال افریقا 2%
آسیای مرکزی 4%
آسیای صغیر 6%
جنوب اروپا 2%

irani-nejradddd

سه‌رنج و كۆمێنت

كۆمێنت