‎تاگ کونسوولی نوێ وڵاتی فه ڕانسه له هه رێمی کوردوستان، ئولیویه دۆکۆتینی، ڕیوڕه سمی ناساندنی کونسوولی نوێ فه ڕانسه له هه رێم،

‎تاگ: کونسوولی نوێ وڵاتی فه ڕانسه له هه رێمی کوردوستان، ئولیویه دۆکۆتینی، ڕیوڕه سمی ناساندنی کونسوولی نوێ فه ڕانسه له هه رێم،

ڕیو ڕەسمی ناساندنی کونسوولی نوێ وڵاتی فه ڕانسه بۆ هه رێمی...

ڕۆژی کورد: به پێ هه واڵی گه ییشتوو به ناوه ندی ڕۆژی کورد، ڕیوڕەسمی ناساندنی کونسوولی نوێ...