علیرغم وخامت حال افشین بایمانی، از انتقال وی به بیمارستان خودداری می‌کنند

مروڤایتی: به نقل از تارنگار حقوق بشر در ایران، افشین بایمانی که سالهاست از ناراحتی قلبی رنج می‌برد، در پی و خامت حال، به بهداری زندان منتقل شد، پزشک کشیک بهداری پس از دیدن نوار قلب وی، از افسر نگهبان خواست تا هر چه سریع‌تر او را به بیمارستانی در خارج از زندان اعزام کنند، ولی به علت … بەردەوام بە لە خویندنەوەی علیرغم وخامت حال افشین بایمانی، از انتقال وی به بیمارستان خودداری می‌کنند