شعبه 16 دادگاه تجدید نظر اهواز حکم شماری از فعالان عرب را تایید کرد

0
828

روژی کورد: بنا به اخبار و گزارشات منابع حقوق بشری اهوازی، شعبه 16 دادگاه تجدید نظر اهواز به ریاست قاضی سعید کوشا حکم شماری از فعالان عرب اهوازى را که پیشتر در شعبه 4 دادگاه انقلاب به ریاست “قاضى شعبونی” صادر شده بود تایید کرد.

به گفته کریم دحیمی فعال حقوق بشر اهوازی گزارش شده که دادگاه تجدید نظر در 13 مردادماه 1395 با استناد به بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفرى ضمن رد اعتراض تجدید نظر خواهان احکام سابق را تایید کرد و این احکام هفته گذشته به متهمان ابلاغ شد.

بر اساس این گزارش شعبه 16 دادگاه تجدید نظر، حکم صادره از شعبه 4 دادگاه انقلاب در تاریخ 27/02/1394 را بررسی و بنا به حکم صادره در مورد 11 تن از فعالان عرب بنام :١- على خنافره فرزند یعقوب از اهالى آبادان(عبادان) ٢-اسماعیل رحیمیان (دحیمى) فرزند جواد از اهالى “کوى مجاهد” اهواز ٣- رسول دحیماوى(دحیمى) فرزند عبود از اهالى ملاشیه ۴- ابراهیم دحیماوى (دحیمى) فرزند عبود از اهالى ملاشیه ۵- على بیت سیاح فرزند عبدالرضا از اهالى “شهرک رزمندگان” اهواز ۶- مهدی خانى پور (حلفى) فرزند کریم از اهالى روستاى تلبومه شمال اهواز ٧- جابر سخراوى فرزند گحامى ٨- عارف صرخى فرزند مجید از اهالى ملاشیه ٩- عبدالکاظم حیدری فرزند عبد از اهالى آخر اسفالت اهواز ١٠-شکرالله صخراوى فرزند بطی از اهالى “کوى خشایار” اهواز ١١- محمد خانى پور(حلفى) فرزند کریم از اهالى روستاى تلبومه شمال اهواز، حکم دو تن را مشخص و دیگر افراد ذکر شده در این پرونده تا کنون با قید وثیقه آزاد و منتظر صدور حکم دادگاه تجدید نظر هستند.

در این پرونده دسته جمعى احکام دو تن از آنها مشخص شده است که بنا به رأى شعبه 16 دادگاه تجدید نظر آقایان جابر سخراوى (صخراوى) فرزند گحامى و مهدى خانى پور(حلفى) فرزند کریم به اتهام ١-مقابله و براندازى حکومت و ٢-عضویت در جنبش عربی آزادی بخش الأحواز(حرکه النضال العربی لتحریر الأحواز) که براى اتهام أولى هرکدام به 15 سال حبس تعزیری و براى اتهام دومى هرکدام به 5 سال حبس در شعبه 4دادگاه انقلاب محکوم شده بودند که بعد از اعتراض در دادگاه تجدید نظر و بررسی حکم و دفاعیات متهمان هر کدام به 17 سال ونیم حبس تعزیری محکوم شدند.

بر اساس این گزارش جابر سخراوى 32 ساله فارغ التحصیل رشته کامپیوتر از اهالى شهر اهواز و مهدى خانى پور (حلفى) 27 ساله از اهالى روستاى تلبومه در شمال اهواز در تاریخ 4/01/1393 توسط اداره اطلاعات اهواز بازداشت شدند. بنا به گزارش فعالان حقوق بشر، دیگر افراد این پرونده نیز در فروردین ماه 1393 بازداشت شده و چندین ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات زیر شدیدترین شکنجه جسمى و روحى به سر بردند. این دو تن بعد از تخلیه زندان کارون هم اکنون در زندان شیبان (مجتمع حرفه آموزش اهواز) در حال گذراندن دوره محکومیت خود هستند.

جابر سخراوى از تومور مغزى و فلج کامل قسمت راست بدن و درد در ناحیه مثانه و کلیه ها رنج مى برد. جابر سخراوى و خانواده او براى چندین بار جهت معالجه جابر درخواست مرخصى کردند اما تا کنون موفق به اخذ مرخصى نشدند.

نظرات

پاسخی بگذارید