فراخوان عمومی در شبکه های مجازی در جهت اعتراض عمومی به حذف نام بلوچستان

0
601
کاربران شبکه های اجتماعی در اعتراض به حذف نام بلوچستان توسط ادارات دولتی ،و تکرار سناریوی حذف نام بلوچستان اقدام به راه اندازی کارزاری برای اعتراض عمومی در همه شهرهای بلوچستان کرده اند.
کار بران بلوچ با بار گذاشتن فراخوان :بلوچستان منی ماتی وتن__بلوچستان منی ساهء بدل  اقدام به اطلاع رسانی عمومی کرده و از همه هموطنان بلوچ خواستند تا روز جمعه _5 اذرماه 1395_پس از پایان خطبه در اقدامی سراسری در تمام شهر های بلوچستان دست به اعتراض زده و از هویت ملی و سرزمینی خود دفاع کنند.
حذف نام بلوچستان و برنامه تجزیه این استان به سه الی جهار استان مجزا سیاستی است که اتاق فکر غیر بومی  و دولت در بلوچستان سالهاست دنبال می کند و خواهان پایان بخشی به این استان قومی ملی هستند.
سیاستی که بر پایه نابودی هویت ملی قومی این استان و منجر به زایش فقر و ستم بیشتر خواهد شد.
یک تن از کاربران شبکه های اجتماعی به گزارشگر عدالت نیوز در اینباره گفت:قبلا این سیاست تجزیه استان و تحریف و حذف نام های بومی صورت گرفته و بخش اعظمی از بلوچستان تجزیه گشت،(اشاره به دور اخرین تجزیه های خائنانه در زمان رضا شاه در 1316 تا 1336)و اما این تجزیه به نابودی هویت ملی و سرزمینی انجامید و این مناطق هم اکنون از فراموش شده ترین و محروم ترین مناطق کشور محسوب گشته و هزاران بلوچ از سرزمین مادری جدا و کشته و اواره گشتند و دین و زبان و فرهنگ خود را از دست داده وبه اقلیت بی سواد و فقیر تبدیل گشتند و موج مهاجرت و اسکان غیربومیان این شهرها را در بر گرفت و ترکیب جمعیتی خود را از دست دادند.
سیاست فعلی که دولت و اتاق فکر غیر بومی در بلوچستان در حال حاضر دارد بر همین پایه است و خواهان پایان بخشی به مساحت فعلی باقی مانده این استان قومی ملی هستند.
سیاست تجزیه استانهای پهناور که از ترکیب جمعیتی یکنواخت هویتی و مذهبی برخوردارند سیاستی بر پایه نابودی است.
این برنامه خائنانه با موجی از مخالفت عمومی مردم بلوچ روبرو شده و امامان جمعه ،روشنفکران،نویسندگان واحزاب و سازمانها منجمله سازمان جیش العدل با بیانیه تندی و  عامه مردم بلوچ در اعتراض به این برنامه خائنانه بارها به مسئولین امر هشدار داده و اعلام نمودند که بلوچستان خط قرمز ماست و چنین سیاستی مردود و غیر قابل قبول است.اما دولت و کارگزاران غیر بومی نسبت به این موضوع توجهی نکرده و حساسیت های این استان را که دارای هویت ملی ومذهبی یکنواخت و واکنش مردمی ننموده و همچنان سیاست حذف نام بلوچستان و زمزمه های تجزیه های آن به سه الی چهار استان مجزا ادامه دارد.
به همین مناسبت کاربران شبکه های اجتماعی خواهان فراخوان عمومی جهت اعتراض به این سیاست غلط و نابخردانه دولت و اتاق فکر غیر بومی در استان نموده و با استقبال عمومی این فراخوان روبرو شده است.
متن فراخوان با هشتگ #بلوچستان ____و __و #بلوچستان منی ماتین وتن_بلوچستان منی ساهء بدل
#فراخوان
 از عموم هموطنان بلوج خواهشمند یم نسبت به بی توجهی مسئولان کشور از تکرار #حذف_نام_بلوچستان در ادارات دولتی و اینبار از بانک رفاه،
 شهروند بلوچ در تمام شهرهای بلوچستان جهت اعتراض به این عملکرد غیر قابل عمد در تاریخ 5/آذر / 1395 بعد از خطبه جمعه با در دست داشتن پلاکارد حاوی حمایت از بلوچستان نسبت به این موضوع خائنانه معترض و صدای دفاع از هویتمان را به گوش مسئولان کشوری برسانید
#بلوچستان منی ماتی وتن
#بلوچستان منی ساهی بدل

Comments

comments

‎ثبت نظر