29 تیر سالروز ایستادگی مردم بلداجی در برابر توتالیتاریسم و تمامیت طلبی پانفارسیسم، جان باختن صادق نادری و مجروح شدن بیش از 70 نفر در جریان مخالفت با انتقال آب مناطق لر نشین

0
430

Comments

comments