ناشناس

0
345

قـومی که نِشـُـونِ هُمـزَونی دارِن

با نـجــابـَتِـن ، ُ مـِهــرَوُنـی دارِن

وایَک خُوهِنُ و بـه گئوگری معروفن

بـا اصـالـتن ، نُـوم و نِشُـونی دارِن

Comments

comments