لر ها مفلس ترین هستند!!!

0
373

تهرانی ها، اصفهانی ها و یزدی ها پولدارترین سیستان و بلوچستانی ها ،کهکیلویه ای ها ولرستانی ها بی پول ترین های ایرانند.

Comments

comments