زبان فارسی نابودی زبان و فرهنگ ماست

0
490

زبانی که قدمتی کهن و کلماتی اصیل تر دارد به علت نبود فرهنگستان لری و عدم آموزش زبان لری در مدارس در حال فارسی شدن و از بین رفتن است

کلمات لری جای خود را به کلمات فارسى میدهد که ریشه عربی و ترکی دارند
بنا به تبلیغات شدید رسانه های فارس زبان ، آموزش اجباری به زبان فارسی کلمات اصیل و کهن لری جای خود را به فارسی میدهد و این واقعه تلخ در هر کدام از کشور های جهان که صورت میگرفت عزای عمومی اعلام میشد و هزاران برنامه و راهکار برای مقابله با این بحران اجرا میشد اما در ایران نه تنها برنامه ای ریخته نمیشود بلکه به این امر سرعت نیز می بخشند

با تحقیر زبان زایار لر در برنامه های رسانه میلی؟!!! استفاده از زبان اقوام مختلف جهت برنامه های طنز و نبود تلوزیون هایی که فرهنگ و زبان اقوام را آنطور که هست به نمایش بگذارد ، استفاده از زبان های بومی مناطق مختلف در سریال ها به عنوان زبان مردم کارگر و عمله اینطور به مخاطبین القا میشود که برای پیشرفت باید فارسی صحبت کرد آن هم با لهجه تهرانی
و زبان های اقوام برای کارگری و افراد بی سواد است در تلوزیون اما زبان فارسی برای مهندسین و ثروت مندان است

در این میان لر از تمام اقوام ایران بیشتر در معرض نابودی زبان و فرهنگ است زیرا بیشترین مرز را با قوم فارس زبان دارد و سالهاست تحت آموزش اجباری زبان فارسی ست و این باعث میشود کلمات اصیل لری جای خود را به کلمات فارسی بدهند

چرا شبکه های لرستان فارسی صحبت میکنند و باید در افلاک و جهانبین و دنا به زور تلسکوپ و میکروسکوپ کلمات لری پیدا کنیم؟؟ این شبکه ها که میتوانند در خدمت زبان و فرهنگ مردم بومی منطقه باشند شده اند تریبونی برای فارسی کردن فرزندان ما و انتشار مطالب طنز با زبان لری

نبود نشریات و مجلات لری
بسیاری از اقوام بعد از انقلاب از یارانه دولتی استفاده کردند برای چاپ مجلات و نشریات به زبان خود اما مردم شهید پرور لر که بودجه کشور از سرزمین های آنها به دست می آید هیچ نشریه و مجله ای به زبان و فرهنگ خود ندارند
دلایل فوق و هزاران دلیل دیگر باعث میشود که زبان لری هر روز فارسی تر شود و اگر دستی نجنبانیم چیزی از زبان و فرهنگ ما نمیماند. مادرانی که با فرزند خود به فارسی صحبت میکنند و تیشه به ریشه میزنند و هنوز نمیدانند با محروم کردن فرزند خود از زبان مادری چه ظلم و ستم بزرگی به آنها روا داشته اند.
زبانی که با یورش های مختلف نابود نشد توسط جک و تحقیر و آموزش اجباری زبان فارسى در حال نابودی است

همتبار برخیزی به فکر فرهنگ و زبان تو نیست به جز خود ات.

Comments

comments